ARiMR wybiera Linux Polska jako dostawcę systemu do kontroli usług informatycznych
Podziel się

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała Linux Polska jako dostawcę Splunk IT Service Intelligence – systemu do ciągłej kontroli usług informatycznych. Linux Polska oprócz dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania wesprze Agencję w definiowaniu celów, usług i ich wskaźników efektywności oraz projektowaniu i wykonaniu paneli kontrolnych. ARiMR już od kilku lat rozwija system monitoringu infrastruktury i systemów na bazie oprogramowania Splunk, dzięki wsparciu konsultingowemu i wdrożeniowemu Linux Polska. Wartość współpracy w zakresie rozwijania platformy wynosi ponad 7 mln złotych.

O ARiMR

ARiMR jest jedną z największych agencji płatniczych w Unii Europejskiej. Powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu UE oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Wyzwanie

Do obsługi programów pomocowych ARiMR wykorzystuje pięć głównych systemów informatycznych i kilkanaście aplikacji wspierających. Kluczowa dla oceny pracy instytucji jest prawidłowa i terminowa obsługa wniosków i realizacja płatności bezpośrednich dla rolników w ramach corocznych kampanii.

Istotnym aspektem pracy Agencji jest sezonowość objawiająca się skupieniem obciążenia poszczególnymi zadaniami tj. przyjmowaniem i analizą wniosków, podejmowaniem decyzji, realizacją wypłat, rozliczeniem i raportowaniem w bardzo krótkim czasie 1-2 miesięcy.

Do sprawnej obsługi wniosków oraz wypłaty środków kluczowe jest poprawne i wydajne działanie poszczególnych systemów informatycznych i aplikacji. Stąd konieczność ciągłego monitorowania ich działania, co pozwala na błyskawiczne rozpoznawanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim się pojawią.

Rozwiązanie

ARiMR od kilku lat rozwija system monitoringu infrastruktury i systemów na bazie oprogramowania Splunk, dzięki wsparciu konsultingowemu i wdrożeniowemu Linux Polska. Na bieżąco indeksowanych i analizowanych jest blisko 1 TB danych dziennie. Teraz Linux Polska na platformie analitycznej Splunk uruchomi dodatkową aplikację do monitoringu usług IT z wykorzystaniem oprogramowania Splunk IT Service Intelligence. Pozwala ona na definiowanie kluczowych wskaźników poprawności i wydajności działania (KPI) dla każdej z usług niezbędnych dla terminowej i poprawnej realizacji głównych celów Agencji.

Każdy z użytkowników – administratorów, kierowników, dyrektorów departamentu oraz najwyższego kierownictwa – w zależności od zakresu swojej odpowiedzialności będzie mógł dzięki dedykowanemu panelowi kontrolnemu (glass table) obserwować bieżący obraz stanu systemów i ich komponentów. Będzie też natychmiast powiadamiany o przewidywanej zmianie parametrów pracy systemu, np. z powodu obniżenia wydajności jednego z komponentów infrastruktury na podstawie modelu predykcyjnego wykorzystującego technikę uczenia maszynowego (machine learning).

Linux Polska oprócz dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania wspiera też ARiMR w definiowaniu celów, usług i ich wskaźników efektywności oraz projektowaniu i wykonaniu paneli kontrolnych.

Jeżeli masz pytania dotyczące możliwości wykorzystania systemu do kontroli usług IT w Twojej firmie, skontaktuj się z nami

Powiązane wpisy:

Monitoring i analiza usług – Splunk jako platforma analityczna (nagranie webinaru)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Skontaktuj się z nami