Badanie Polski Rynek Open Source 2018

Z Open Source korzysta większość polskich firm 9 na 10 przedstawicieli polskiego sektora technologii korzysta z rozwiązań Open Source. Przeważa system operacyjny, ale firmy korzystają też m.in. z otwartych baz danych – wynika z przeprowadzonego przez nas badania Polski Rynek Open Source 2018. Według respondentów największymi zaletami otwartych technologii są elastyczność, efektywność kosztowa i vendor lock-in.

Badanie Polski Rynek Open Source 2018 to pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju, mająca na celu ocenę wykorzystania narzędzi i oprogramowania Open Source na polskim rynku. Ankietę przeprowadziliśmy podczas tegorocznej konferencji Open Source Day 2018 m.in. wśród specjalistów, inżynierów, menedżerów i osób zarządzających projektami IT, reprezentujących branżę teleinformatyczną, finansową, FMCG czy sektor publiczny.

Otwarte systemy operacyjne wykorzystuje ponad ¼ polskich firm

Z naszych badań wynika, że otwarte oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane przez rodzime firmy w obszarze systemów operacyjnych – wskazało je ponad 25 proc. badanych. Na drugim miejscu respondenci wymienili otwarte bazy danych (19,4 proc).

- komentuje Tomasz Dziedzic,

Wyniki tegorocznego badania pokazują, że ponad 1/4 organizacji korzysta z otwartych systemów operacyjnych, ale to niejedyne zastosowanie technologii Open Source w biznesie. Analizując odpowiedzi respondentów, należy stwierdzić, że rozwiązania otwarto źródłowe są coraz częściej wykorzystywane jako komponenty służące do rozwoju istniejącego już oprogramowania i tworzenia autorskich rozwiązań IT. Nad otwartym oprogramowaniem pracuje wielomilionowa społeczność inżynierów i programistów na całym świecie, która dba o ulepszanie danego kodu, pracując nad wyłapywaniem ewentualnych błędów czy rozbudową funkcjonalności. Dlatego proces wdrażania nowego programu czy aplikacji z wykorzystaniem opensourcowych narzędzi, zazwyczaj odbywa się szybciej i sprawniej

- komentuje Tomasz Dziedzic, Chief Technology Officer, Linux Polska.

Zastosowanie Open Source w biznesie

Przeszło co szósty ankietowany korzysta z otwartych technologii w obszarze automatyzacji (14,9 proc. badanych), czyli rozwiązań, które np. pomagają w utrzymaniu kontroli nad wdrożeniami w środowiskach centrów danych oraz tzw. kontenerów (14,6 proc. respondentów), które upraszczają proces budowania i wdrażania nowego kodu. Innym przykładem mogą być rozwiązania chmurowe (ponad 12 proc.), które cały czas zyskują na znaczeniu, co jest spowodowane, m.in. zmianami zachodzącymi w sposobie organizacji pracy i potrzebie dostępu do danych w dowolnym miejscu i czasie.

Zalety rozwiązań Open Source

Wśród największych zalet rozwiązań otwartych znalazła się elastyczność, czyli możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb organizacji. Prawie tyle samo głosów zyskała inna cecha technologii Open Source – brak uzależnienia się od pojedynczego dostawcy (vendor lock-in). Obydwie zalety zostały wymienione przez blisko 52 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach uplasowały się: efektywność kosztowa (blisko 21 proc.), a także wysoka jakość i bezpieczeństwo tych rozwiązań (w obu przypadkach – przeszło 13 proc.).

Największe zalety Open Source

- zauważa Dariusz Świąder,

Respondenci zapytani o największe zalety w korzystaniu z rozwiązań otwartych, na pierwszym miejscu wskazali na ich elastyczność, co nie jest zaskakujące. Szeroka dostępność, kompatybilność z innymi systemami, także tymi zamkniętymi, stanowią największe wyróżniki narzędzi bazujących na Open Source. Sprawiają również, że firmy, które z nich korzystają, unikają uzależnienia się od jednego dostawcy oprogramowania, a to z kolei tłumaczy, dlaczego ta zaleta technologii otwarto źródłowych przez osoby biorące udział w badaniu została wymieniona na drugim miejscu. Ankietowani zwrócili również uwagę na optymalizację kosztów, którą zapewniają rozwiązania Open Source. Wiele z nich udostępnianych jest bezpłatnie, ale efektywność kosztowa, o której możemy mówić w przypadku stosowania otwartego oprogramowania, nie bierze się wyłącznie z jego niższej ceny, ale z faktu wspomnianej elastyczności

- zauważa Dariusz Świąder, Prezes Zarządu Linux Polska.

Budowanie świadomości na temat Open Source nadal potrzebne

Chociaż 99 proc. badanych przyznało, że reprezentowana przez nich firma korzysta na co dzień z rozwiązań Open Source, to jednak ankietowani zwrócili uwagę na potrzebę większej edukacji w zakresie stosowania tej technologii. W rezultacie przyczyniłoby się to, do dalszego upowszechniania się rozwiązań otwartych w polskich firmach. Aż 6 na 10 badanych uważa, że można byłoby to osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości na temat Open Source wśród osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach lub poprzez budowanie świadomości na temat uwarunkowań prawnych związanych z korzystaniem z narzędzi tego rodzaju (prawie 36 proc. ankietowanych).

Czynniki, które porzyczyniłyby się do rozpowszechnienia rozwiązań Open Source w firmach

- dodaje Dariusz Świąder,

Z każdym rokiem obserwujemy, jak technologia Open Source, która obecnie jest kluczowym kierunkiem rozwoju informatyki i motorem napędowym innowacji w wielu gałęziach gospodarki, staje coraz popularniejsza w naszym kraju. Po rozwiązania otwarte sięga nie tylko biznes, ale również instytucje z sektora publicznego. Przykładem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która za skuteczną implementację rozwiązań bazujących na otwartym kodzie otrzymała wyróżnienie podczas tegorocznej konferencji Open Source Day

- dodaje Dariusz Świąder, Prezes Zarządu Linux Polska.

top