IT@Bank 2017 – najważniejsza konferencja sektora bankowego z udziałem Linux Polska

IT@Bank to największa w Polsce konferencja prezentująca najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT. Każdego roku uczestniczy w niej około pół tysiąca osób związanych z informatyką bankową – elitarne grono managerów IT i członków zarządu banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ów oraz eksperci firm technologicznych. Organizatorem jest redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” – magazynu kadry menedżerskiej banków, we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Tegoroczna tematyka jest odpowiedzią na aktualne wyzwania, które zmieniają sektor bankowy nie tylko w całej Europie, ale i na całym Świecie. Poruszane będą zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa, nowych przepisów i innowacji technologicznych.

Nowe regulacje GDRP/RODO, stawiają banki i ubezpieczycieli w niełatwej sytuacji. Czy instytucje finansowe mają się czego obawiać? Najnowszy Raport Capgemini The Currency of Trust: Why Banks and Insurers Must Make Customer Data Safer and More Secure, pokazuje, że zaledwie 29% z nich posiada odpowiednie procedury i strategię bezpieczeństwa. Ponadto tylko 21% twierdzi, że jest w stanie wykryć cyberatak, a jedna na cztery organizacje otwarcie przyznaje, w przeszłości była jego ofiarą.

Co ciekawe, pomimo to, banki i firmy ubezpieczeniowe cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów. Wg raportu Capgemini 83% badanych konsumentów jest przekonana, że ich dane osobowe zgromadzone w systemach są bezpieczne.

Co instytucje finansowe mogą zrobić, żeby uratować swój wizerunek i zatrzymać odpływ klientów?

W obliczu aktualnych wyzwań nieocenionym ratunkiem dla banków i ubezpieczycieli są nowoczesne rozwiązania wykorzystujące analizę danych w czasie rzeczywistym (ang. real time analytics, data science).

Specjalne aplikacje dla branży finansowej potrafią analizować złożone zależności między zdarzeniami w systemach IT. Wykorzystują silnik danych, który na bieżąco indeksuje, koreluje i analizuje wszystkie logi generowane przez systemy. Wyniki analizy prezentowane są w przejrzysty sposób na ekranie użytkownika.

Rozwiązania te umożliwiają modelowanie i wczesne wykrywanie zjawisk oraz zagrożeń takich jak: nietypowe zachowania, anomalie, oszustwa i manipulacje finansowe, a następnie ich powstrzymywanie, zanim spowodują nieodwracalne straty. Zapewniają zarówno ochronę kluczowych danych operacyjnych, jak i wrażliwych danych osobowych Klientów. Są nieocenioną pomocą w dostosowaniu firmowych procesów i procedur do restrykcyjnych wymagań nowych regulacji RODO/ GDPR. Umożliwiają pełną realizację przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Dostarczają również cennych informacji o zachowaniach konsumentów, wspierając działania marketingowe i wyznaczając kierunek strategicznych działań.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach data science dla branży finansowej/bankowej.

Jako partner generalny tegorocznej edycji IT@BANK serdecznie zapraszamy do Hotelu Hilton w Warszawie w dn. 21 listopada 2017 r. Towarzyszyć nam będą m.in. Microsoft, IBM i Sygnity. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne dla przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ów oraz środowiska naukowego.

Wydarzenie będzie również relacjonowane na żywo na portalu Twitter:
  • Konto: @MiesiecznikBANK
  • Oficjalny hasztag: #itbank
top