Linux Polska dostarczy ARiMR licencje Splunk wraz z wdrożeniem i wsparciem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podpisała z Linux Polska (Splunk Elite Partner) umowę dotyczącą dostarczenia licencji Splunk wraz z wdrożeniem oraz 3-letnim wsparciem technicznym. Wartość umowy wynosi ponad 8 mln złotych. Nowe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo systemów największej agencji dopłatowej w Europie, a samo wdrożenie będzie jednym z największych w Polsce.

Przedmiotem przetargu był zakup licencji Splunk Enterprise i Splunk Enterprise Security obejmujący analizę 1TB wolumenu danych dziennie. Eksperci Linux Polska ułatwią też wprowadzenie technologii w organizacji poprzez: wytworzenie dedykowanych aplikacji realizujących politykę bezpieczeństwa informatycznego, konsulting w zakresie integracji z procesami biznesowymi organizacji, a także warsztaty i szkolenia.

Dzięki temu ARiMR przez cały okres trwania umowy będzie mógł korzystać z szerokiej wiedzy oraz kompetencji Linux Polska, co pozwoli na maksymalizację korzyści i wzmocnienie wykorzystania technologii Splunk w organizacji.

Rozwiązania z oferty Linux Polska umożliwią monitorowanie zdarzeń w całej infrastrukturze IT w czasie rzeczywistym oraz proaktywne reagowanie na sytuacje awaryjne w oparciu o predykcję przyszłych zdarzeń oraz analizę anomalii.

Jedną z wprowadzanych funkcjonalności będzie system SIEM (Security Information and Event Management) pozwalający na szybkie wykrywanie i reagowanie na ataki zewnętrzne i wewnętrzne, a tym samym zapewniający poprawę cyberbezpieczeństwa. SIEM oparty na technologii Splunk upraszcza zarządzanie zagrożeniami, jednocześnie pozwalając na minimalizację ryzyka oraz działania zapobiegawcze.

- mówi Grzegorz Sułkowski,

Wdrożenie Splunk Enterprise i Splunk Enterprise Security w ARIMR – największej agencji płatniczej w Europie, która w ciągu ostatnich 20 lat wypłaciła wielu milionom beneficjentów łącznie ponad 200 mld zł, będzie jednym z największych w Polsce. Obsługa informatyczna wniosków o dopłaty wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo systemów oraz zapewnienia ich maksymalnej, niezawodnej dostępności. Celem tego projektu jest właśnie spełnienie tych oczekiwań

- mówi Grzegorz Sułkowski, Wiceprezes Zarządu Linux Polska.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to kolejna instytucja centralna, dla której firma Linux Polska stała się głównym dostawcą kompleksowych usług konsultingowych, wdrożeniowych i utrzymaniowych. Do tej pory z usług spółki skorzystały już m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

top