Linux Polska inwestuje w Deep Learning

Linux Polska dołącza do czołówki innowacyjnych przedsiębiorstw, które we współpracy z ośrodkami naukowymi rozwijają narzędzia informatyczne oparte na sztucznej inteligencji. Najbardziej rewolucyjne projekty w tym obszarze to Open Source: #TensorFlow, #Theano, #Keras, #Scikit-learn. Nowa technologia pozwala wzbogacić funkcjonalność oferowanych przez Linux Polska rozwiązań (Fraud Detection System, Analiza Transakcji Finansowych, SIEM, GIS, Retail Intelligence) o nowe cechy tj.:

  • rozpoznawanie wzorców zachowań użytkowników i predykcja ich przyszłych zachowań,
  • analiza i mapowanie ryzyka oszustw
  • rozpoznawanie obiektów na zdjęciach w skali masowej.

#deeplearning #ai #ml

Linux Polska inwestuje w Deep Learning
top