Linux Polska przeszkoli pracowników ZUS z administracji systemami Red Hat i EnterpriseDB

Na podstawie podpisanej w dniu 01.06.2017 umowy po wygranym przetargu publicznym Linux Polska przeszkoli w okresie 06-10.2017r. kilka grup informatyków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk z administracji systemami Red Hat Enterprise Linux (RHEL7) oraz PostgreSQL firmy EnterpriseDB. Szkolenia te są kontynuacją wieloletniej współpracy Linux Polska z największym polskim ubezpieczycielem w zakresie technologii Open Source, używanych w wielu kluczowych systemach wykorzystywanych przez ZUS.

top