Linux Polska Splunk Elite Partner

Linux Polska Splunk Elite Partner

Kolejny rok rozpoczynamy od dobrych wiadomości. Jako jedna z kilku firm w regionie CEE osiągnęliśmy najwyższy poziom partnerstwa Splunk – Elite Partner.

Status Elite Partner potwierdza najwyższe kompetencje Linux Polska w obszarze technologii Splunk, mające swe odzwierciedlenie również w zdobytych certyfikatach – Splunk Certified Architect, Splunk Certified Support Engineer, Splunk Certified Sales Engineer.

Wykorzystując technologię Splunk dostarczamy własne autorskie aplikacje monitorujące złożone procesy zachodzące w systemach IT, dostosowane do wymagań banków i instytucji finansowych: Web Fraud Detection, IT Service Intelligence, Operational Intelligence, SIEM + User Behavior Analytics, OpenStack Diagnostics, Retail Intelligence.

Aplikacje analizują zależności między zdarzeniami, wykorzystując analizę danych maszynowych w czasie rzeczywistym.

Wykorzystywany przez nas silnik na bieżąco monitoruje, indeksuje, koreluje i analizuje informacje generowane przez systemy informatyczne. Wyniki prezentowane są na bieżąco na ekranie użytkownika, w przejrzysty sposób optymalny dla prowadzonej analizy.

Nasze rozwiązania umożliwiają modelowanie i wczesne wykrywanie zjawisk oraz zagrożeń takich jak: nietypowe zachowania, anomalie, oszustwa i manipulacje finansowe, a następnie ich powstrzymywanie, zanim spowodują nieodwracalne straty. Zapewniają zarówno ochronę kluczowych danych operacyjnych, jak i wrażliwych danych osobowych Klientów. Są nieocenioną pomocą w dostosowaniu firmowych procesów i procedur do restrykcyjnych wymagań nowych regulacji RODO/ GDPR. Pozwalają na pełną realizację przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Dostarczają również cennych informacji o zachowaniach konsumentów, wspierając działania marketingowe i wyznaczając kierunek strategicznych działań.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach Data Science wykorzystujących technologię Splunk.

Dowiedz się więcej o szkoleniach Splunk

top