Partnerstwo Linux Polska i Microsoft stało się faktem

Rozwiązania Open Source w chmurze Microsoft Azure są coraz popularniejsze, choć jeszcze niedawno ta symbioza wydawała się mało prawdopodobna. Potwierdzają to badania – według prognoz IDC do końca 2017 roku, 60% firm umieszczających rozwiązania integracyjne w chmurze miało wykorzystać do tego technologie Open Source.

Firma Microsoft od kilku lat współpracuje z dostawcami rozwiązań otwartych w zakresie ich wykorzystania i rozwoju w ramach platformy Azure. Według jej przedstawicieli obecnie jedna trzecia maszyn wirtualnych na platformie Azure, działa pod kontrolą jednej z dystrybucji systemu Linux.

Efektem tej współpracy jest partnerstwo Microsoft i Linux Polska. Dzięki niemu możemy dziś zaproponować nową usługę PaaS w modelu chmury hybrydowej, umożliwiającą dostarczanie aplikacji w kontenerach (OpenShift, Docker i Kubernetes) oraz ich uruchamianie w wybranej lokalizacji z użyciem dostępnych zasobów, w zgodzie z metodyką DevOps.

Dzisiejszy, niezwykle konkurencyjny rynek wymaga od organizacji umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu, błyskawicznej odpowiedzi na oczekiwania klientów i jednoczesnego obniżania kosztów.

W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie platformy konteneryzacji we własnej serwerowni lub skorzystanie z zasobów chmury publicznej Microsoft Azure.

Technologia ta umożliwia dynamiczne przydzielenie mocy obliczeniowej, w odpowiedzi na sezonowe wahania zapotrzebowania związane np. z terminami urzędowymi, raportami okresowymi, czy dynamicznym wzrostem popytu na usługę.

Firmy, które zaadoptowały już technologię dostarczania aplikacji w kontenerach, mogą okresowo pożyczać dodatkową moc z chmury publicznej. To bezpieczna, realna i atrakcyjna cenowo alternatywa dla inwestycji w zapas mocy obliczeniowej.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Open Source i PaaS w modelu chmury hybrydowej

top