Zmiany w cenniku Red Hat Middleware i OpenShift

W cenniku Red Hat, począwszy od czerwca 2018 roku, wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian. Dotyczą one głównie produktów związanych z platformą OpenShift. Składają się na nie zarówno zmiany w nazewnictwie, jak i wprowadzenie nowych pozycji cennikowych.

Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Core)

Zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji o wydłużonym wsparciu, platforma OpenStack pozwala wybrać moment wdrożenia nowych funkcji w środowisku chmurowym.

Produkt ten zastępuje Red Hat OpenShift Application Runtimes Plus. W skład nowego produktu wchodzą elementy, które były zawarte w RHOAR Plus tj.
JBoss Enterprise Application Platform WildFly Swarm
Eclipse Vert.x
Embedded Tomcat/Spring Boot
Node.js
oraz dodatkowo:
Data Grid
AMQ

Wszystkie powyższe elementy przeznaczone są do współpracy z OpenShift Container Platform. Produkt dostępny jest w wersji Standard i Premium dla 2, 16 lub 64 rdzeni.

Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Plus)

To nowy produkt w ofercie Red Hat. Zawiera wszystkie elementy Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Core) oraz dodatkowo:
Fuse Decision Manager

Produkt dostępny jest w wersji Standard i Premium dla 2, 16 lub 64 rdzeni i przeznaczony jest do współpracy z OpenShift Container Platform.

Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Portfolio)

Również jest nowym produktem w ofercie Red Hat. Zawiera wszystkie elementy Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Plus) oraz dodatkowo:
3scale, BPM Suite

Produkt dostępny jest w wersji Standard i Premium dla 2, 16 lub 64 rdzeni i przeznaczony jest do współpracy z OpenShift Container Platform.

W grupie produktów OpenShift wprowadzone zostały analogiczne produkty zawierające dodatkowo OpenShift Container Platform. Są to:
Red Hat OpenShift Container Platform with Application Services (Core) Red Hat OpenShift Container Platform with Application Services (Plus) Red Hat OpenShift Container Platform with Application Services (Portfolio)

Subskrypcje te również dostępne są w wersji Standard i Premium dla 2, 16 lub 64 rdzeni.

Red Hat Application Services for OpenShift Container PlatformRed Hat Application Services for OpenShift Container Platform

top