Budowa ekosystemu Open Source w ARiMR - case studyPobierz broszurę

Budowa ekosystemu Open Source w ARiMR – case study

Jesteśmy największą agencją płatniczą w Europie, która w ciągu ostatnich 20 lat wypłaciła wielu milionom beneficjentów łącznie ponad 200 mld zł. Nasi dostawcy IT – ze swej strony – muszą po prostu zapewnić nam ciągłość i jakość pracy systemów. Z naszego doświadczenia wiemy, że umiejętne zastosowanie rozwiązań Open Source pozwala na realizację tego wymagania, oferując dodatkowo optymalizację kosztów oraz obniżenie ryzyka uzależnienia się od jednego dostawcy

- Marek Deutsch, Zastępca Prezesa ARiMR.

top