sztuczna intelegencja pokazano różnice, błędy w przewidywaniu wykonanym przez algorytm predykcyjny

Lejce dla sztucznej inteligencji, czyli uczenie maszynowe w praktyce

W trakcie pracy analitycznej, również tej związanej z uczeniem maszynowym, można wyróżnić kilka charakterystycznych etapów: W przypadku tradycyjnego podejścia, każdy z tych etapów wymaga najczęściej specjalizowanych narzędzi. Na przykład etap wstępnego przetwarzania danych, z racji ich „pochodzenia” baz relacyjnych jest realizowany na bazie dokumentacji schematów oraz ewentualnej ich transformacji przy pomocy technik ETL (ang. extract, […]

deep learning w walce z cyberprzestępczością

Uczenie głębokie lekarstwem na zło, czyli deep learning w walce z cyberprzestępczością

Deep learning a machine learning Różnica między uczeniem głębokim (deep learning) a uczeniem maszynowym (machine learning) dotyczy poziomu ogólności obu pojęć. Uczenie głębokie jest podklasą uczenia maszynowego. Deep learning to określony sposób wykorzystania algorytmów w praktyce analitycznej, oparty na sztucznych sieciach neuronowych. Źródła popularności deep learning Techniki uczenia głębokiego przeżywają w ostatnich kilku latach rozkwit. […]

Deep learning – przydatne opcje konfiguracyjne

Jak zacząć przygodę z uczeniem głębokim (deep learning) – przydatne opcje konfiguracyjne

Uczenie głębokie (deep learning) w ostatnich kilku latach przeżywa rozkwit. Jeśli chcesz spróbować tego podejścia do analizy danych, w poniższym artykule znajdziesz kilka wskazówek dotyczących konfiguracji popularnych środowisk: TensorFlow i Keras. Oba frameworki rozwijają się – także w obszarze opcji konfiguracyjnych. Dlatego, aby móc wskazówki te wykorzystać, warto sprawdzić wersje własnych środowisk. Wybrane opcje opisuję, […]

Splunk REST API

Jak zacząć ze Splunk REST API, czyli szybka i łatwa integracja Splunk Enterprise z zewnętrznymi aplikacjami

Platforma Splunk Enterprise oferuje framework umożliwiający budowanie bogatych wizualnie i w pełni funkcjonalnych aplikacji webowych. Zawierają one raporty, wizualizacje i interaktywne dashboardy, których funkcją jest prezentacja danych zgromadzonych w Splunk, ich przetwarzanie oraz analiza. Co więcej, wspomniane aplikacje mogą być rozszerzane przy użyciu zewnętrznych bibliotek programistycznych. Dzięki tym cechom platformy Splunk Enterprise deweloperzy mają praktycznie […]

RODO (GDPR) jako proces zarządczy

RODO (GDPR) jako proces zarządczy

Ogół działań zarządzania zgodnością z RODO/GDPR można podzielić na 4 główne obszary. Prezentujemy je poniżej wraz z listą działań i zagadnień wymagających weryfikacji, modyfikacji lub wdrożenia. Jak wynika z powyższej listy, działania związane z RODO mają obszerny i zróżnicowany zakres, którego nie da się obsłużyć jednym narzędziem informatycznym. Mamy tu do czynienia z całym procesem […]

Integracja Ansible i Splunk w strategii automatyzacji IT

Integracja Ansible i Splunk w strategii automatyzacji IT

Splunk to popularne narzędzie zbierające, korelujące i analizujące dane pochodzące z różnych źródeł w obszarze środowiska IT. Integracja Ansible Tower ze Splunk, której rezultatem jest powstanie Red Hat Ansible Tower App dla Splunk, otwiera szereg nowych perspektyw analizy i korelacji danych dotyczących automatyzacji. Integracja Ansible ze Splunk – zobaczmy, jak wykorzystać jej zalety w praktyce […]

Wykrywanie sekwencji powiązanych zdarzeń przy użyciu platformy Splunk

Wykrywanie sekwencji powiązanych zdarzeń przy użyciu platformy Splunk

Analizując zdarzenia generowane przez systemy informatyczne, często stajemy przed koniecznością przeprowadzenia ich analizy statystycznej, albo analizy sekwencji zdarzeń w celu wykrycia anomalii. To wymaga od nas grupowania, czyli identyfikowania zbiorów powiązanych ze sobą zdarzeń, na podstawie zestawu pewnych kryteriów. Najczęściej grupujemy zdarzenia, które mają te same wartości atrybutów i/albo wystąpiły w określonym czasie. Wszystkie narzędzia […]

gdpr euro

Jak sprostać GDPR/RODO? Dostosowanie organizacji do zarządzania danymi osobowymi

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation) to uchwalona 27 kwietnia 2016 r. licząca 99 artykułów regulacja unijna stawiająca nowe wymagania wobec systemów IT. „Nowe wymagania” to w tym wypadku oczywiście eufemizm. Dla ich spełnienia wszystkie systemy informatyczne i procesy biznesowe przetwarzające dane osobowe będą musiały zostać poddane istotnym zmianom, […]

Analiza przepływów finansowych: poszerzenie pola walki

Skuteczna walka z nadużyciami za pomocą analizy przepływów finansowych

Analityka w obszarze bankowości ewoluuje za sprawą trzech głównych czynników: oczekiwań klientów, technologii i regulacji prawnych. Tradycyjne funkcje i techniki analizy przepływów, pełniące rolę służebną wobec działalności operacyjnej polegającej na finansowaniu inwestycji podmiotów prawnych i potrzeb klientów detalicznych mają się bardzo dobrze. Wyniki analizy transakcji wciąż z powodzeniem wykorzystywane są przez działy sprzedaży i marketingu […]

Wartość napędzana przez właściwe Dane

Wartość napędzana przez właściwe Dane

Praktyka Data Science w instytucjach finansowych Współczesny rynek usług finansowych nieustannie poszukuje wartości, które można opakować w usługi i zaoferować klientom. Próba pragmatycznego zdefiniowania wartości napotyka trudności ze względu na mnogość punktów widzenia reprezentowanych przez poszczególnych uczestników branży i ewoluujące oczekiwania klientów. Wśród oczywistych kryteriów definiowania wartości możemy wyodrębnić zaufanie, postrzegane jako bezpieczeństwo oraz rzetelność, […]

1 2
top