DATA SCIENCE dla branży finansowej

Ograniczenie zagrożenia cyberatakiem

Dzięki stałemu monitorowaniu oraz korelacji danych z wielu systemów informatycznych, możliwe jest ograniczenie ryzyka cyberataku oraz oszustwa finansowego.

Realizacja obowiązujących przepisów

Uzyskasz narzędzia do realizacji przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).

Monitoring złożonych procesów finansowych

Monitoruj wiele złożonych procesów finansowych w czasie rzeczywistym np. płatności mobilne, bankowość internetową czy karty kredytowe.

SIEM

Security Information and Event Management to rozwiązanie służące monitorowaniu bezpieczeństwa i analityce zdarzeń całej infrastruktury IT.

 • monitoring i korelacja zdarzeń w czasie rzeczywistym
 • identyfikacja ukrytych zagrożeń dzięki analityce big data
 • zarządzanie wykrytymi anomaliami i incydentami
SIEM

User Behavior Analytics

UBA automatyzuje wykrywanie nietypowych zachowań i zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych w czasie rzeczywistym.

 • Identyfikacja przypadków eksfiltracji danych o zasobach lub użytkownikach
 • Informacje o przejętych kontach oraz stały monitoring kont uprzywilejowanych
 • Definiowanie zagrożeń i anomalii związanych z użytkownikami i innymi podmiotami dzięki analizie behawioralnej
User Behavior Analytics

Fraud Detection System

Aplikacja webowa pozwalająca na wczesne i aktywne wykrywanie nadużyć, przestępstw oraz incydentów typu phishing czy spoofing.

 • Monitoring przebiegu transakcji online
 • Wykrywanie wzorców nadużyć dzięki indeksowaniu i korelacji danych
 • Natychmiastowe alerty o wykryciu podejrzanej aktywności
Fraud Detection System

Anti-Money Laundering

Narzędzie umożliwiające wykrywanie, analizę i rejestrację aktywności związanej z praniem brudnych pieniędzy.

 • wykrywanie transakcji powiązanych
 • monitoring tzw. rachunków uśpionych
 • monitoring aktywności klientów posiadających wirtualne biura
Anti-Money Laundering

IT Service Intelligence

Rozwiązanie monitorujące i analizujące infrastrukturę IT oraz pracę zespołów operacyjnych.

 • mapowanie KPI usług krytycznych
 • wykrywanie incydentów i minimalizowanie czasu przestoju usług
 • weryfikacja SLA na różnych poziomach katalogu usług infrastruktury IT
IT Service Intelligence

Analiza Transakcji Finansowych

Zbieranie danych z urządzeń takich jak bankomaty, kasy fiskalne, terminale pozwala na wykrycie oszustw i nadużyć obrotu finansowego oraz tworzenia modeli zachowań.

 • E – Paragon – elektroniczne paragony fiskalne
 • ATM Fraud – ochrona transakcji bankomatowych
 • VAT Fraud – wykrywanie oszustw podatkowych
Analiza Transakcji Finansowych

Kontakt