AML – Anti-Money Laundering

Aplikacja Anti-Money Laundering (AML) Compliance jest narzędziem umożliwiającym wykrywanie, analizę i rejestrację aktywności transakcyjnej, która może wiązać się z praniem brudnych pieniędzy.

Do najczęstszych nieprawidłowości, ujawnianych przez kontrole GIIF, należy niedostateczny poziom rejestracji transakcji oraz identyfikowania podmiotów transakcji. Wprowadzanie do obiegu pieniędzy z nielegalnych źródeł może odbywać się poprzez tzw. transakcje powiązane, w ramach których krytyczna kwota rozbijana jest na serię mniejszych oraz rozłożona w czasie. Kwota taka może być też ukryta w ramach dłuższego łańcucha operacji o równych przepływach. Aplikacja AML Compliance wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom analityczno-raportowym. W szczególności zaś umożliwia:

Aplikacja AML Compliance

  • wykrywanie transakcji powiązanych
  • wykrywanie łańcuchów o równych przepływach finansowych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami rozłożonych w czasie
  • monitoring tzw. rachunków uśpionych
  • wykrywanie anomalii w zakresie kwot i typów operacji finansowych w ramach indywidualnych profili klienckich
  • zarządzanie czarną i białą listą klientów
  • monitoring aktywności klientów posiadających wirtualne biura

AML Compliance to rozwiązanie, które umożliwia retrospektywną analizę i bieżący monitoring transakcji klientów instytucji finansowych. Dzięki dużo szybszej weryfikacji alertów, pomaga analitykom właściwie reagować na każdą sytuację alarmową.

AML (Anti Money Laundering) Compliance

Partner technologiczny: RedHat

top