IT Service Intelligence

IT Service IntelligencePobierzRozwiązanie IT Service Intelligence zapewnia gładką współpracę w działającymi już systemami monitoringu, aby umożliwić dogłębny wgląd w zachodzące w systemie operacje w czasie bliskim rzeczywistemu. Dostrojone do potrzeb komunikaty o aktualnym stanie usługi pozwalają na stworzenie zaawansowanych procedur testowych, które w przyszłości umożliwią uniknięcie zagrażających procesom biznesowym zdarzeń.

Intuicyjne wykresy graficzne pozwalają na szybkie uzyskanie informacji o zdarzeniach z wielu źródeł. Dzięki temu można uzyskać klarowny obraz sytuacji w systemach. Dzięki możliwość pogłębionej analizy zajść dla zapewniania większej granulacji można sprawdzić istnienie wąskich gardeł zwalniających działanie infrastruktury. Zapewniamy w pełni konfigurowalny system, zgodny z każdym zamówieniem.

Korzyści

 • Zredukowane MTTR (średni czas naprawy) i MTTI (średni czas wykrycia problemu)
 • Automatyczna adaptacja do dynamicznie zmieniającego się środowiska

Wyjątkowe cechy

 • Korelacja zdarzeń z wielu źródeł
 • Zaawansowane narzędzia analizy danych
 • Wysoka skalowalność
 • Wsparcie i integracja procesów Continous Delivery
 • Dedykowane procedury testowania działania aplikacji użytkownika końcowego
 • Integracja z innymi systemami monitoringu
 • Zawansowane reguły alarmowania i eskalowania
 • Wczesne wykrywanie anomalii
 • Wielopoziomowa/zaawansowana kalkulacja SLA
top