Operational Intelligence

Rosnące wymagania odnośnie jakości usług teleinformatycznych, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz w formie outsourcingu, wymagają coraz lepszych narzędzi do oceny poziomu jakości działania poszczególnych elementów dostarczanych usług. Rozwiązanie Operational Intelligence jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Zapewnia funkcjonalności oraz komponenty do analizy w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Warto też wspomnieć, że rozwiązania tej klasy nie skupiają się tylko na raportowaniu zdarzeń w obrębie systemu. Korelacja zdarzeń z infrastruktury różnych oddziałów przedsiębiorstwa, pozwala szybko ocenić wszelkie zmiany operacyjne w obszarze usług teleinformatycznych i oszacować ich wpływ na działania biznesowe oraz ryzyko działania z zewnątrz. Operational Intelligence zaopatruje użytkowników w efektywne narzędzie wyszukiwania wszelakich zmian w pełnym zakresie procesów biznesowych. Na przykład w monitorowaniu poziomu sprzedaży, ruchu sieciowego, czy też poziom reakcji na kampanie reklamowe, wszystko to w czasie bliskim rzeczywistemu.

Dostępne także w modelu Hybrid Cloud.

operational intelligence

top