Retail Intelligence

Retail IntelligencePobierzGłównym celem rozwiązania Retail Intelligence jest dostarczyć sprzedawcom i marketingowcom odpowiedzialnym za sprzedaż tradycyjną i elektroniczną narzędzia do aktywnego wykorzystywania danych. Podstawowym elementem podlegającym analizie, jaki sugerujemy, jest zachowanie zakupowe. Podejście takie odzwierciedla zmianę podejścia ze skoncentrowanego na produkcie (systemy ERP) do analityki skoncentrowanej na kliencie.

RI to nie kolejny system ERP

Dostarczane metryki skupiają się na ujawnianiu ważnych dla zarządzania sprzedażą prawidłowości w zachowaniu konsumentów, jak analiza zachowań nabywczych, szczególnie wzorów zakupowych klientów – zamiast kontroli stanów magazynowych. RI zapewnia rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych praktyków marketingu, takich jak:

 • kompensowanie spadków sprzedaży (np. wynikających z sezonowości lub z nasilonych działań konkurencji), zarządzanie kategoriami produktów (portfelem produktów / usług)
 • maksymalizacja rentowności powierzchni sprzedażowej, (re)negocjacje cenowe z dostawcami
 • organizacja sprzedaży wiązanej i promocji, optymalizacja polityki cenowej
 • wzory zakupów stanowią podmiot analizy i kryterium ewaluacyjne związane z akcjami marketingowymi.

Rozwiązanie Retail Intelligence podejmuje wszystkie te problemy oferując wgląd w ogromne zasoby danych za pomocą wykresów graficznych, podsumowań i praktycznych metryk aby umożliwić zarządzanie programami sprzedaży. Podsumowując – nasze rozwiązanie pozwala zarządzającymi sklepami sprzedażą i wynajmem powierzchni sprzedażowych odpowiedzieć na następujące pytania:

 • czy firma powinna zastosować zunifikowaną politykę marketingową, czy może zastosować lokalne działania podążające za regionalnymi różnicami dotyczącymi zwyczajów zakupowych?
 • Jak zmaksymalizować zyski płynące z wynajmu powierzchni sprzedażowej w oparciu o preferencje zakupowe odnośnie do marek i SKU kształtujących nasze portfolio?
 • Jak zaaranżować przestrzeń i ułożyć produkty, aby zmaksymalizować zyski?
 • Jakie produkty powinniśmy zaoferować razem oraz kiedy to zrobić w celu zrekompensowania sezonowych zmian w wolumenie sprzedaży?
 • Jak produkty co do których możemy podejmować jakieś działania wpływają na zakup innych?
 • Jak zorganizować przestrzeń sprzedaży on-line (wygląd strony www) aby zmaksymalizować konwersję?
 • Jakie produkty rekomendować jako następny sugerowany zakup w oparciu o sekwencje zakupowe?
 • Jaka kategoria produktów powinna zostać wzbogacona lub poddana audytowi cenowemu w oparciu o zainteresowanie klienta i indeksy konwersji?

Więcej o rozwiazaniu Retail Intelligence w wideo promocyjnym:


top