Splunk

Splunk jest zintegrowanym rozwiązaniem analitycznym pozwalającym na wnikliwą i jednocześnie niezwykle sprawną obserwację kondycji systemów informatycznych o różnej skali i przeznaczeniu. Splunk, dzięki swojej rozproszonej architekturze, pozwala na analizę dużej ilości informacji pochodzącej z różnych źródeł.

Podejście wykorzystujące język zapytań bazujący na wzorcach pozwala na analizę gromadzonych danych „w locie”, bez konieczności wstępnego dostosowania (normalizacja, przekształcanie do uwspólnionego modelu). Ta charakterystyczna cecha Splunk umożliwia integrowanie danych z różnych źródeł bez ponoszenia dużych nakładów na ich wstępne przygotowanie, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych metod analitycznych (np. technik ETL).

Jak działa Splunk?

Użytkowanie systemu Splunk, w przypadku osób dokonujących analiz, sprowadza się do interaktywnego korzystania z konsoli systemu. Łatwość obsługi oraz jej intuicyjność pozwala bez trudu, nawet osobom bez doświadczenia informatycznego, korzystać z wszystkich możliwości systemu po relatywnie krótkim przeszkoleniu. W sposób ewidentny obniża to koszt użytkowania, dzięki redukcji czasu poświęconego przez zespoły na przekazywanie wiedzy i doświadczenia, jak również zwiększa skuteczność działań osób realizujących analizy. Możliwości połączone z wiedzą i doświadczeniem zespołu specjalistów, pozwala na drastyczne skrócenie czasu reakcji zespołów wsparcia, czasu poświęcanego na rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych i systemowych.

Splunk Zidentyfikowane anomalie
Splunk AML (Anti Money Laundering) Compliance

Architektura Splunk pozwala na rozpraszanie indeksowania i zapytań na wielu systemach, co pozwala wydajnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę serwerów. Pozwala to również na wygodne wdrażanie rozwiązania etapami, przez obejmowanie obserwacją kolejnych elementów infrastruktury, przy jednoczesnym zachowaniu spójności analiz i ich wyników. Rozproszenie indeksowania umożliwia przetwarzanie bardzo dużych ilości informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, bez specjalnych wymagań ze strony infrastruktury (np. specjalizowanych baz danych do równoległego, masowego przetwarzania danych, tzw. MPP). Opisana właściwość daje szczególne możliwości poziomego skalowania rozwiązania, a dodatkowo wtórnego obniżenia całkowitego kosztu dzięki przyjętemu modelowi licencjonowania. >> Zobacz model licencjonowania <<

Splunk IT service intelligence
Splunk analiza transakcji finansowych

Cechą wyróżniającą rozwiązanie Splunk spośród innych rozwiązań tej klasy jest spójna architektura oraz możliwości jego modularyzacji na różnych poziomach. Modularyzacja systemu pozwala na tworzenie własnych dodatków, modułów oraz aplikacji analitycznych specyficznych dla procesów przedsiębiorstwa, stosowanej technologii lub dziedziny prowadzonych analiz oraz ich późniejsze zorganizowane wdrażanie w całej organizacji (np. oddziałach, centrach przetwarzania danych, itd.). Aplikacje pozwalają na bardzo dokładne dostosowanie środowiska do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Linux Polska jest autoryzowanym partnerem globalnych liderów w zakresie analityki Data Science. Posiadamy między innymi status:

Splunk Partner+ Linux Polska

  • Datastax Authorized Partner
  • Splunk Premier Partner
  • Red Hat Premier Business Partner, Specialization Data Center Infrastructure

Kompetencje naszego zespołu są potwierdzone m.in. certyfikatami:

  • Splunk Certified Architect
  • Splunk Certified Support Engineer
  • Red Hat Certified Architect
  • Red Hat Certified Datacenter Specialist
  • Red Hat Certified Security Specialist
top