17

Styczeń, 2019 czwartek

11:00

Webinary

,

Linux Polska wydarzenia

Zakres poruszanych tematów: Zdarzenia w kontekście relacyjnych baz danych. Wprowadzenie do aplikacji „Splunk DB Connect”. przykład na żywo: Integracja aplikacji JIRA ze Splunk na poziomie relacyjnej bazy danych. Statyczne przykłady:

  • monitoring bazy danych PostgreSQL na podstawie cyklicznych zapytań do widoków systemowych;
  • wizualizacja procesów biznesowych (BPM „Activiti”) na podstawie utrwalanych danych procesowych;
  • wizualizacja aktywności aplikacji biznesowych na podstawie utrwalanych danych(sprzedaż/call-center);
  • wykorzystanie Splunk jako narzędzia raportującego.

Na webinar zapraszamy: administratorów aplikacji, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów baz danych, analityków danych, DevOpsów oraz wszystkich zainteresowanych.

Webinar poprowadzi:
Paweł Moniuszko, Senior Solutions Architect w Linux Polska Sp. z o.o.

Rejestracja

top