21

Luty, 2019 czwartek

11:00

Webinary

,

Linux Polska wydarzenia

Agenda: Jak zaInstalować i skonfigurować Docker Compose w zależności od środowiska pracy. Zasady tworzenia wielokontenerowych aplikacji. Omówienie formatu deskryptora aplikacji na przykładzie prostej aplikacji. Konwersja deskryptorów Docker Compose do formatów zgodnych ze środowiskami orkiestracji kontenerów Docker Swarm oraz Kubernetes.

  • monitoring bazy danych PostgreSQL na podstawie cyklicznych zapytań do widoków systemowych;
  • wizualizacja procesów biznesowych (BPM „Activiti”) na podstawie utrwalanych danych procesowych;
  • wizualizacja aktywności aplikacji biznesowych na podstawie utrwalanych danych(sprzedaż/call-center);
  • wykorzystanie Splunk jako narzędzia raportującego.

Webinar skierowany jest do deweloperów, którzy niedawno rozpoczęli swoją przygodę z konteneryzacją aplikacji i szukają efektywnych metod zapewnienia spójnej pracy pełnego środowiska aplikacji we własnym środowisku deweloperskim.

Webinar poprowadzi:
Andrzej Kardaś, Senior Solutions Architect, Linux Polska Sp. z o.o.

Rejestracja

top