Dane rejestracyjne i bankowe

NIP: 7010181018
REGON: 141791601
D-U-N-S®: 422294681
KRS: 0000326158
Kapitał zakładowy: 1 000 500zł – w pełni opłacony

Linux Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Santander Bank Polska S.A.
Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa

KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Rachunek bieżący w PLN: 05 1090 2851 0000 0001 1156 1370

Rachunek bieżący walutowy w EUR: 85 1090 2851 0000 0001 1156 1385

Rachunek bieżący walutowy w USD: 51 1090 2851 0000 0001 1271 6976

top