Integracja aplikacji i danych (EAI, Enterprise Application Integration)

Co oferujemy – jak pomagamy w integracji aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration)

Tworzenie i modernizacja środowisk integracji aplikacji

Przegląd i analiza środowisk integracji aplikacji.
Tworzenie i modernizacja środowisk aplikacyjnych.
Opracowanie wzorców architektury usługowej (ang. SOA, Service Oriented Architecture) i mikrousługowej.
Dobór komponentów architektury technicznej np. ESB (ang. Enterprise Service Bus).
Standaryzacja metody tworzenia oprogramowania.
Wdrożenie podejścia ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) w środowisku usługowym.
Wdrożenie monitoringu środowiska usług aplikacyjnych.

Migracja środowisk integracji aplikacji

Przegląd i analiza istniejących środowisk integracji.
Przygotowanie założeń dla docelowych środowisk integracji.
Opracowanie wzorców architektury usługowej (ang. SOA, Service Oriented Architecture) i mikrousługowej.
Realizacja Proof of Concept.
Migracja środowisk aplikacyjnych.
Dobór komponentów architektury technicznej np. ESB (ang. Enterprise Service Bus).
Standaryzacja metody tworzenia oprogramowania.
Wdrożenie podejścia ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) w środowisku usługowym.
Wdrożenie monitoringu środowiska usług aplikacyjnych.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Jeszcze kilka lat temu kolejne systemy informatyczne często implementowano w sposób nieskoordynowany. W efekcie doprowadziło to do powstania silosów informacyjnych, które nie wymieniają między sobą danych istotnych dla działania organizacji.

Odpowiedzą na to wyzwanie, jest integracja aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration). EAI pozwala wielu aplikacjom (często od różnych dostawców) na zautomatyzowaną komunikację między sobą za pośrednictwem API w celu wymiany danych. Dzięki temu firma może korzystać z informacji w sposób spójny, a zmiany w podstawowych danych biznesowych wprowadzone przez jedną aplikację są prawidłowo odzwierciedlane w innych.

Integracja danych i aplikacji przedsiębiorstwa jest kluczem do usprawnienia procesów biznesowych. Udostępniając ważne informacje, upraszczając procesy i maksymalizując możliwości posiadanych systemów informatycznych, firmy mogą zwiększyć ilość klientów, zasięg i przychody.

Dlaczego warto wdrażać integrację aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration) razem z Linux Polska

Naszą mocną stroną jest doświadczenie w:

 • tworzeniu i modernizacji różnorodnych architektur integracji;
 • wdrażaniu integracji aplikacji i danych na platformach kontenerowych;
 • standaryzacji procesów wdrożeniowych składających się ze zdefiniowanych etapów i procedur integracji każdej z usług;
 • przenoszeniu usług integracyjnych do architektury chmury hybrydowej lub publicznej.

Kompleksowość rozwiązań Linux Polska polega na uwzględnieniu wszystkich istotnych aspektów na poziomie technologii i organizacji, takich jak:

 • projektowanie architektury;
 • wdrożenie narzędzi;
 • projektowanie procesów;
 • wdrożenie zmian organizacyjnych.

Ułatwia to współpracę pomiędzy analitykami, deweloperami oraz zespołami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji w duchu podejścia DevSecOps.

Przygotowując migrację środowisk aplikacji i danych zapewniamy ciągłość świadczenia migrowanych usług i pracy integrowanych systemów. Posiadamy doświadczenie w wykorzystywaniu jak największej ilości komponentów istniejącego rozwiązania w nowej architekturze.

Kiedy warto poprawić integrację aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration)

 • Trudności w diagnozowaniu przyczyn problemów
 • Utrudnione debugowanie kodu poszczególnych usług i szyny
 • Duży nakład pracy związany z rozwojem aplikacji
 • Brak dostatecznej kontroli konfiguracji strumieni przepływu danych
 • Brak możliwości wykrycia problemów integracyjnych na wczesnym etapie rozwoju aplikacji
 • Brak sformalizowanego zarządzania usługami

Korzyści techniczne z usprawnienia integracji aplikacji i danych

 • Maksymalizacja wykorzystania rozwiązań otwartoźródłowych
 • Wyrównanie kompetencji programistycznych i integracyjnych
 • Skalowalność rozwiązania
 • Prostota implementacji usług
 • Narzędziowe podejście do wytwarzania kodu
 • Zarządzanie komponentami i wersjami na poziomie architektury w ramach kontrolowanego procesu
 • Zarządzanie podatnościami i dostępność poprawek bezpieczeństwa

Korzyści biznesowe z usprawnienia integracji aplikacji i danych

 • Łatwiejsze dostosowanie sposobu integracji do zmieniającego się otoczenia biznesowego
 • Skalowalność usług gwarantująca obsługę większej ilości klientów i użytkowników wewnętrznych
 • Elastyczność we wdrażaniu nowych wersji aplikacji
 • Większe bezpieczeństwo aplikacji i danych
 • Ułatwione określenie zakresu odpowiedzialności za architekturę projektowanych i rozwijanych usług, co ułatwia zarządzanie przez cele i monitorowanie wskaźników efektywności (KPI)
 • Ograniczenie pracochłonności związanej z rozwojem oprogramowania

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Integracja aplikacji i danych – przykładowe narzędzia i technologie wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

  Skontaktuj się z nami