Autoryzowane przez EnterpriseDB Centrum Usług, zapewnia wsparcie w zakresie:

  • tworzenia architektury i implementacji systemu
  • procedury odtwarzania bazy danych po awarii i zapewnienia wysokiej dostępności
  • audytu bezpieczeństwa
  • optymalizacji wydajności
  • tworzenia kopii zapasowych i podnoszenia wersji bazy

Wybierając Linux Polska dostajesz gwarancję lokalnego wsparcia technicznego z SLA oraz dostępności specjalistów posiadających certyfikaty:

  • EDB Postgres Advanced Server 9.5 Associate Certification
  • EDB Postgres Advanced Server 9.5 Professional

Nasz dedykowany zespół konsultantów EDB, pomoże Ci w:

  • przygotowaniu bezpiecznego i skalowalnego środowiska produkcyjnego o wysokiej dostępności
  • przeprowadzeniu audytu już istniejącej architektury i wdrożeniu zaleceń i dobrych praktyk
  • wykonanie pełnego przeglądu architektury bazy danych i stworzenie długoterminowego planu dalszego rozwoju
top