OpenShift, Docker, Kubernetes we własnej serwerowni i chmurze publicznej Microsoft Azure, Google, Amazon

Chmura Hybrydowa

W Linux Polska pomagamy Klientom w adopcji otwartych technologii Container Platform: Docker, Kubernetes i OpenShift. Umożliwiają one dostarczanie aplikacji w kontenerach oraz ich uruchamianie w wybranej lokalizacji z użyciem dostępnych zasobów.

Dostarczane przez nas rozwiązania PaaS (Platform as a Service) w modelu hybrydowym, pozwalają na uruchamianie i przenoszenie aplikacji wykonanych w technologii Java, .NET, PHP, Ruby, Python, JavaScript we własnej serwerowni oraz w chmurze publicznej takich dostawców jak Microsoft Azure, Google, Amazon.

Dzięki funkcji orkiestracji możliwe jest elastyczne dostarczanie i skalowanie złożonych aplikacji w nowoczesny sposób, zgodny z filozofią DevOps.

Oferujemy kompleksową usługę wdrożenia ‘pod klucz’ i zarządzania (managed service) – w serwerowni Klienta lub u wybranego dostawcy chmury publicznej. Udzielamy również wsparcia tym Klientom, którzy zdecydują się na samodzielne zarządzanie wdrożonym rozwiązaniem.

Korzyści dla działów IT

 • Pożyczanie mocy – obsługa zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową przy pomocy dodatkowych zasobów z chmury publicznej.
 • Zarządzanie środowiskami deweloperskimi w chmurze publicznej.
 • Szybszy rozwój i dostarczanie kolejnych wersji aplikacji; pełna realizacja korzyści modelu DevOps, metod Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), narzędzi automatyzacji oraz spójnego monitoringu:
  • Dev – częstsze i szybsze dostarczanie aplikacji w chmurze (prywatnej i publicznej), dzięki kontenerom, koncepcji DevOps oraz CI/CD;
  • Ops – udostępnianie usługi uruchamiania aplikacji dostarczanych w kontenerach, wdrożenie koncepcji DevOps oraz CD.
 • Narzędzia do zwinnych metod rozwoju oprogramowania.

Korzyści dla biznesu

 • Elastyczność wobec zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym i prawnym.
 • Częstsze i szybsze dostarczanie nowych funkcjonalności w odpowiedzi na potrzeby rynku (time to market).
 • Podniesienie jakości i konkurencyjności świadczonych usług:
  • możliwość obsługi większej ilości Klientów tymi samymi zasobami;
  • częstsze aktualizacje, które nie zakłócają stabilności świadczenia usługi;
  • poprawa user experience.
 • Optymalizacja kosztów infrastruktury IT.
 • Ograniczenie nadmiarowych, niedostatecznie wykorzystywanych zasobów.
 • Uniknięcie problemu zależności od jednego dostawcy (cloud vendor lock-in).

OpenShift, Docker, Kubernetes w modelu chmury hybrydowej – cykl wdrożeniowy

Realizowane przez nas cykle wdrożeniowe opierają się na podejściu procesowym i są dostosowane do konkretnej potrzeby biznesowej oraz kontekstu organizacyjnego Klienta. Celem każdego naszego projektu jest uzasadniona ekonomicznie poprawa procesu biznesowego.

Wyróżnia nas:

 • stała innowacja będąca nieodłącznym elementem proponowanego rozwiązania;
 • ciągłe doskonalenie obejmujące inicjowanie zmian prowadzących do jeszcze lepszej realizacji celów biznesowych;
 • transfer wiedzy (szkolenia, warsztaty, konsultacje) do zespołu Klienta;
 • przeglądy poprojektowe walidujące efekty biznesowe projektu w oparciu o obiektywne miary (KPI).
top