DevOps to praktyki zarządcze wykorzystujące synergię kompetencji zarządzania infrastrukturą, jakością, bezpieczeństwem oraz stosowanych praktyk wytwarzania oprogramowania. Wysoka złożoność współczesnego oprogramowania powoduje konieczność wdrożenia najlepszych praktyk inżynierskich oraz organizacyjnych we wszystkich aspektach jego wytwarzania.

Jak wiadomo, w typowym modelu tworzenia oprogramowania dziedzinowego, szczególnie tego tworzonego wewnętrznie na potrzeby organizacji, największy nacisk kładziony jest na implementację jego założeń biznesowych, przy jednoczesnym pominięciu istotnych właściwości determinujących nakłady na jego późniejsze utrzymanie i rozwój.

Szczególną cechą modelu tradycyjnego jest strukturalny rozdział procesów wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Przy czym zakres kompetencji potrzebnych do wytworzenia funkcjonalnie poprawnego oprogramowania, przy zachowaniu jego doskonałych właściwości dotyczących utrzymania, przekracza najczęściej możliwości specjalistów skoncentrowanych na przeciążonych technologicznie środowiskach i metodach programowania. Konieczne więc było wypracowanie odpowiedniej metody wytwarzania oprogramowania pozwalającej na uzyskanie synergii kompetencji specjalistów z działów wytwarzania oprogramowania (ang. development) oraz specjalistów z działów utrzymania (ang. operations), jak również wszelkich podmiotów organizacyjnych odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo dostarczanych rozwiązań. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie podejście DevOps.

top