W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy uznane i sprawdzone narzędzia otwarte (ang. open source).

Ansible

Nowoczesny, „bezagentowy” system do automatyzacji zarządzania konfiguracją systemów informatycznych. Wspiera większość platform wykorzystywanych produkcyjnie. W naszym rozwiązaniu CI/CD jest stosowany do realizacji zmian konfiguracyjnych w potoku wdrożeniowym.

Chef i Puppet

Uznane i powszechnie stosowane rozproszone systemy do automatyzacji zarządzania konfiguracją systemów operacyjnych, z bogatą biblioteką gotowych konfiguracji. Stosowane (tak jak Ansible) do zarządzania zmianą w środowisku zintegrowanym narzędzi wspierających procesy CI/CD.

Maven (Apache Maven)

Jest oprogramowaniem realizującym proces budowania kodu, w tym wykonywanie testów jednostkowych. Pozwala na deklaratywne i automatyczne wykrywanie zależności kodu (również między różnymi projektami) oraz automatyzację procesu budowania.

Kubernetes, OpenShift

Oprogramowania do zarządzania tzw. chmurą prywatną. Zestaw produktów pozwalający na stworzenie i zarządzanie nowoczesnego środowiska wirtualizacji i partycjonowania zasobów obliczeniowych (konteneryzacja). Wykorzystywane jako podstawa nowoczesnych środowisk automatyzacji wdrożeń oprogramowania.

Jenkins

Oprogramowanie wspierające automatyzację rozproszonego procesu budowania oprogramowania, testowania, badania jakości kodu oraz zarządzania procesem dystrybucji artefaktów, zgodnie ze zdefiniowanym potokiem wdrożeniowym. Wykorzystywane jako podstawowy komponent realizujący procesy CI/CD.

Docker Compose/Swarm

Rozwiązanie realizujące zaawansowaną konteneryzację środowisk wykonawczych oprogramowania. Wspiera m.in. dynamicznie skalowane klastry wydajnościowe. Jest stosowane do tworzenia i utrzymania środowisk wykonawczych określonych w potoku wdrożeniowym procesu wytwarzania oprogramowania.

SVN (Apache Subversion), Git

Systemy zarządzania kodem oprogramowania (ang. source code management). Niezbędne do zapewnienia poprawnych warunków współtworzenia kodu oprogramowania oraz zarządzania poszczególnymi fazami dojrzałości tworzonego oprogramowania. Oprogramowanie SVN i Git jest powszechnie stosowane, jako narzędzia SCM przez zespoły programistyczne.

GitLab

Jest zintegrowanym, scentralizowanym systemem zarządzania wersjami kodu, z możliwością rozbudowy o komponenty wspierające proces budowy kodu, automatycznego testowania, sprawdzania jakości, jak również integracji ze środowiskami wykonawczymi. Rozszerzenie GitLab CI/CD (Runner) umożliwia zintegrowanie wszystkich funkcjonalności potrzebnych do implementacji ciągłej integracji i dostarczania.

Splunk IT Service Intelligence, Splunk Enterprise

Oprogramowanie wspierające zarządzanie usługami IT, działające na platformie Splunk Enterprise. Pozwalające na obserwację kondycji usług informatycznych, w tym tych wspierających procesy testowania i działania oprogramowania. Oprogramowanie Splunk Enteprise pozwala na skuteczną i sprawną analizę dzienników systemowych wytwarzanych aplikacji, co znacząco przyśpiesza identyfikację problemów technicznych.

top