W podejściu DevOps oprogramowanie jest od początku procesu wytwarzane zarówno przez specjalistów z zakresu inżynierii oprogramowania, jak i pozostałych specjalistów „odpowiedzialnych” za późniejsze utrzymanie i rozwój środowisk wykonawczych (jakość, bezpieczeństwo itd.). Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie późniejszych problemów utrzymaniowych oraz problemów związanych ze wsparciem samego wytwarzania oprogramowania (np. utrzymania środowisk testowych).

Zaspokojenie różnych wymagań stawianych finalnemu produktowi inżynierii oprogramowania nie byłoby możliwe bez zastosowania odpowiednio zintegrowanych narzędzi wspomagających procesy wytwórcze, adresowanych do poszczególnych grup zadaniowych uczestniczących w procesie wytwarzania oprogramowania, tj.:

  • architektów systemowych,
  • programistów,
  • specjalistów ds. jakości oprogramowania i bezpieczeństwa informatycznego,
  • administratorów systemów teleinformatycznych,
  • inżynierów systemowych.

Rozwiązania proponowane przez Linux Polska stanowią kompleksowe wsparcie techniczne procesu tzw. ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania (ang. continuous integration and continuous delivery), jak również zarządzania usługami (ang. IT service management). Przedstawiona poniżej przykładowa architektura wspiera proces CI/CD w zakresie zarządzania kodem, procesów integrowania i budowania aplikacji, propagacji artefaktów oraz zarządzania konfiguracją środowiskiem wykonawczym oprogramowania.

Przykładowa architektura

top