Red Hat JBoss Enterprise Application Platform to wiodąca na rynku platforma middleware stworzona w modelu open source. Umożliwia wdrażanie, rozwój i testowanie aplikacji Java EE, gwarantując przy tym niezależność od ograniczeń vendor lock-in. To rozwiązanie dla organizacji, które chcą szybciej dostarczać nowe aplikacje, zwiększyć skalowalność, zredukować koszty i złożoność systemów IT, spełniając przy tym wymagania niezawodności, bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami prawa.

Poprawa efektywności pracy deweloperów oraz zmniejszenie kosztów utrzymania i rozwoju.

Według badań International Data Corporation (IDC) organizacje, korzystające z JBoss Enterprise Application Platform osiągnęły zwrot z inwestycji (ROI) rzędu 509% w ciągu 3 lat. Rozwijały rocznie o 70% więcej aplikacji, jednocześnie poświęcając na to średnio 35,5% mniej czasu pracy deweloperów. Ponadto zredukowały liczbę nieplanowanych przestojów o 88%, a czas ich naprawy o 51,8%. JBoss EAP to również znaczące obniżenie kosztów infrastruktury IT. Wśród badanych firm wydatki na utrzymanie platformy w skali roku były o 79,5% niższe, w porównaniu z ich poprzednimi rozwiązaniami middleware.

Dowiedz się więcej: raport z badań, infografika

Możliwość szybkiego wdrażania aplikacji Java w kontenerach i środowiskach chmurowych

Z JBoss Enterprise Application Platform można szybko i łatwo wdrażać aplikacje Java EE w różnorodnych środowiskach: on-premise, wirtualnych, hybrydowych, kontenerach i chmurach, np. Red Hat OpenShift, Microsoft Azure czy Amazon Web Services.

Architektura JBoss EAP jest modułowa i lekka. Wyróżnia się krótkim czasem uruchomienia, niewielkim zapotrzebowaniem na zasoby oraz elastycznymi możliwościami zarządzania i monitorowania przez HTTP (REST). Jest także wzbogacona o dodatkowe narzędzia. To pozwala na sprawne tworzenie szerokiego zakresu aplikacji: mobilnych, webowych, mikroserwisów oraz transakcyjnych wykorzystujących standard Java EE.

Taka elastyczność zapewnia organizacjom szerokie możliwości odpowiadania na aktualne potrzeby biznesu.

Częstsze dostarczanie nowych funkcjonalności dzięki integracji z narzędziami DevOps

Platforma Red Hat JBoss Enterprise Application oferuje możliwość zarządzania i automatyzacji procesów rozwoju i wdrażania aplikacji, które zwiększają efektywność pracy deweloperów i przyspieszają tworzenie aplikacji.

JBoss Enterprise Application Platform 7 ładuje moduły tylko wtedy, kiedy aplikacja ich potrzebuje, co znacząco przyśpiesza czas uruchomienia serwera. To ułatwia pracę deweloperom często restartującym serwer podczas codziennego rozwijania i testowania aplikacji. Szybkie uruchomienie dodatkowych instancji JBoss EAP przynosi również korzyści dla środowisk produkcyjnych, gdzie ważne jest elastyczne skalowanie.

JBoss Enterprise Application Platform pozwala deweloperom na:

  • Szybkie prototypowanie, dzięki połączeniu możliwości JBoss EAP i Red Hat OpenShift Enterprise. Środowiska chmurowe OpenShift Enterprise oferują funkcje samoobsługowego przydzielania aplikacji, uproszczonego zarządzania zestawami narzędzi i automatycznego skalowania, pozwalające na zwiększenie produktywności i szybsze wprowadzanie innowacji.
  • Wykorzystanie technologii takich jak Arquillian, Maven i Jenkins w procesach ciągłego testowania i integracji (ang. continous delivery and integration).
  • Tworzenie aplikacji zintegrowanych z popularnymi frameworkami webowymi Java EE 7: Spring Web Flow, Spring WS, Spring Security, Arquillian, AngularJS, jQuery, jQuery Mobile, Google Web Toolkit (GWT).

Elastyczność i łatwość zarządzania

JBoss Enterprise Application Platform usprawnia utrzymanie i aktualizację wdrożonych aplikacji Java EE, również w dużej skali, dzięki konsoli do zarządzania, dostarczającej intuicyjną nawigację i wsparcie dla konfiguracji domen.

Zarządzanie za pośrednictwem zaktualizowanego interfejsu wiersza poleceń (CLI) daje administratorom szybki dostęp do ujednoliconego widoku konfiguracji i podsystemów. Oferuje również możliwość zarządzania serwerami, gdy znajdują się w trybie offline. Interfejs CLI, może być używany z narzędziami do automatyzacji, np. Ansible Tower, Puppet. Dzięki konsoli do zarządzania i interfejsowi wiersza poleceń edycja konfiguracji plików XML nie jest już konieczna.

Z JBoss Enterprise Application Platform administratorzy mogą wykonywać prace utrzymaniowe powodujące nieduże zakłócenia bezpośrednio na serwerach, przy użyciu nowego trybu wyłączenia serwera.

Stabilność i wydajność klasy enterprise

Platforma JBoss Enterprise Application jest zoptymalizowana pod kątem wdrożeń aplikacji transakcyjnych, pozwalając na wprowadzanie innowacji przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa i zgodności z prawem. To skalowalne rozwiązanie, które wspiera aplikacje, oferując dużą pojemność i gęstość.

Architektura JBoss Enterprise Application Platform i jej funkcje o wysokiej wydajności pomagają organizacjom sprostać takim wymaganiom jak:

  • Różnorodne wymagania dla aplikacji Java. Zgodność z Java EE 7, otwarte standardy, zalety otwartego oprogramowania i wiele dodatkowych funkcjonalności takich jak: przełączanie awaryjne, wysoka dostępność, klastrowanie, rozproszone buforowanie, inteligentne równoważenie obciążenia, rozproszone wdrożenie, przesyłanie wiadomości oraz pełen zestaw narzędzi do budowy aplikacji internetowych.
  • Przepustowość i skalowalność dla środowisk z milionami połączeń. Undertow, wysoce skalowalny, nieblokujący się serwer WWW (NIO), oferuje maksymalną przepustowość i skalowalność. Może być również skonfigurowany w roli wieloplatformowego systemu równoważenia obciążenia.
  • Redukcja opóźnień i poprawa czasu ładowania. Wsparcie dla standardów HTTP/2 kompresuje nagłówki i multipleksuje strumienie danych w ramach pojedynczego połączenia TCP (Transmission Control Protocol). HTTP/2 pozwala także serwerom wysłać dane do klienta w trybie ‘push’, prowadząc do szybszego ładowania stron.
top