E-BOOK EDB vs. Oracle porównanie cen, licencji i korzyści biznesowych EDB vs. Oracle porównanie cen, licencji i korzyści biznesowychPobierz
E-BOOK EDB vs. Oracle porównanie techniczne EDB vs. Oracle porównanie technicznePobierz

Najpopularniejsza na świecie otwarta baza danych klasy enterprise, spełniająca wymagania krytycznych aplikacji, dzięki zaawansowanym narzędziom.

Platforma EDB Postgres to kompletna platforma do zarządzania bazami danych (DBMS) klasy enterprise wykorzystująca otwarto źródłową bazę PostgreSQL, uzupełniona o narzędzia do migracji, wdrażania, integracji i zarządzania, a także profesjonalne usługi wsparcia, utrzymania, szkoleń i certyfikacji. To czyni z EDB Postgres najbardziej zaawansowaną, profesjonalną i sprawdzoną bazę danych opartą o otwarty kod źródłowy (open source), spełniającą wymagania biznesowe dużych firm.

Łatwe wdrożenie w różnorodnych środowiskach i integracja z innymi systemami

Elastyczność rozwiązań EDB Postgres i wachlarz dostępnych narzędzi powoduje, że łatwo je wdrożyć w różnorodnych środowiskach: “bare metal”, środowiska wirtualne, kontenery, chmura publiczna (public cloud), chmura hybrydowa (hybrid cloud), chmura prywatna (private cloud) i zintegrować z istniejącymi systemami – zarówno tymi starszymi, jak i najnowszymi rozwiązaniami Big Data.

EDB Postgres Platform

Atrakcyjna alternatywa dla Oracle, pozwalająca na znaczne oszczędności w IT

EDB Postgres Advanced Server to atrakcyjna cenowo alternatywa dla Oracle pozwalająca na znaczne obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury dzięki:

  • korzystnej polityce cenowej;
  • korzystnemu biznesowo modelowi subskrypcji, zastępującemu tradycyjną licencję;
  • korzystnym zasadom subskrypcji dla środowisk wirtualnych;
  • korzystnej polityce odnawiania subskrypcji;
  • zerowym kosztom licencji.

Sprawdź, jak możesz osiągnąć korzyści z zastosowania EDB Postgres.
E-BOOK EDB vs. Oracle porównanie cen, licencji i korzyści biznesowych POBIERZ

Kompatybilność z Oracle

Platforma EDB Postgres jest kompatybilna z Oracle, co oznacza, że ma możliwość uruchamiania aplikacji napisanych z przeznaczeniem dla tego środowiska. To minimalizuje ryzyko problemów technicznych, integracyjnych i kompetencyjnych. Dzięki temu migracja i update są szybkie, bezpieczne i proste. Jedną z wielu zalet kompatybilności EDB Postgres z Oracle, jest to, że EDB Postgres posiada język zapytań kompatybilny z Oracle PL/SQL. To oznacza, że deweloperzy aplikacji i administratorzy baz danych mogą używać dotychczasowych komend i technik Oraclowych podczas wdrażania nowych aplikacji na EDB Postgres.

Kompatybilność z Oracle

Migracja z Oracle do EDB Postgres nie wymaga przepisywania aplikacji i logiki biznesowej – wystarczą jedynie minimalne zmiany w kodzie. Dzięki kompatybilności z Oracle i wbudowanemu narzędziu do migracji, dotychczasowy zespół administratorów, deweloperów i programistów może samodzielnie wykonać migrację i zarządzać nowym rozwiązaniem DBMS po krótkim przeszkoleniu.

Kompatybilność EDB Postgres z Oracle możesz wykorzystać do:

  • migracji wszystkich aplikacji z Oracle na EDB Postgres;
  • migracji części starszych aplikacji z Oracle w celu ich modernizacji;
  • uruchamiania nowych aplikacji na EDB Postgres, starsze aplikacje pozostawiając na Oracle;
  • jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury Oracle – jeżeli cześć Twoich aplikacji jest „przyspawana” do Oracle i nie chcesz ich migrować, możesz wykorzystać EDB Postgres do tworzenia nowych aplikacji i płynnie je zintegrować z istniejącą infrastrukturą. Uzyskasz w ten sposób niezależność i nieograniczone możliwości rozwoju swojej infrastruktury, jakie dają rozwiązania otwarte.
  • dalszego rozwoju Oraclowych kompetencji swoich administratorów, programistów i deweloperów.

Dowiedz się więcej w jaki sposób EDB Postgres zapewnia kompatybilność z Oracle i jakie są jej zalety.

Zobacz też E-BOOK EDB vs. Oracle porównanie techniczne POBIERZ

Wolność od ograniczeń vendor lock-in, skalowalność, wydajność, niezawodność, stabilność i dostępność

EDB Postgres to realna i atrakcyjna alternatywa dla Oracle, pozwalająca na wyjście z zależności od jednego, drogiego dostawcy (vendor lock-in), niekorzystnej polityki cenowej i warunków licencjonowania oraz kosztownego utrzymania bez utraty jakości. EDB Postgres to wysoce skalowalne, wydajne, niezawodne, stabilne i dostępne rozwiązanie. Szybkie i proste we wdrożeniu, zarządzaniu i adopcji. Dające większą elastyczność niż Oracle, a także nieograniczone możliwości rozwoju i optymalizacji infrastruktury IT.

Analiza możliwości migracji

W Linux Polska wiemy, jak ważne są bezpieczeństwo i dostępność Twoich danych. Dlatego przed rozpoczęciem migracji, nasi eksperci rekomendują wykonanie analizy możliwości migracji. Jej rezultatem jest szczegółowy raport będący odpowiedzią na pytania o szanse powodzenia projektu, możliwych trudnościach, spodziewanych oszczędnościach i rekomendowanych technikach migracji.

Dowiedz się więcej o analizie możliwości migracji bazy danych Oracle na EDB Postgres.

Usługi konsultingowe EDB Postgres

Usługi konsultingowe dotyczące EDB Postgres świadczone przez naszych ekspertów pomogą Ci zmaksymalizować korzyści z technologii EDB Postgres. Oferujemy również szkolenia i transfer wiedzy o najlepszych praktykach migracyjnych do Twojego zespołu.

Masz pytania dotyczące migracji bazy danych na EDB Postgres? Chcesz zasięgnąć porady naszych ekspertów?

Skontaktuj się z nami

top