Platforma NFV dla telcoPobierz broszurę

Dostarczaj usługi wyprzedzając rynek

Oczekiwania klientów zmieniają się niezwykle szybko i dynamicznie. Towarzyszy temu ciągły rozwój technologii ICT. Warunkiem przetrwania na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych jest umiejętność szybkiej i elastycznej modyfikacji oferty w odpowiedzi na dynamikę rynku, zanim zrobi to konkurencja.

Jak można osiągnąć ten cel?

 • poprzez szybką adaptację pomysłów na nowe, konwergentne usługi;
 • budując skalowalne rozwiązania dostosowujące się do zapotrzebowania na usługi.

Rozwiązanie Network Function Virtualization (NFV) pozwala na szybkie i efektywne tworzenie oraz dostarczanie różnorodnych pakietów usług telekomunikacyjnych skierowanych zarówno do szerokiego grona abonentów, jak i odbiorców usług ”niszowych” tj. szytych na miarę, np. promocje i usługi sezonowe (m.in. zawody sportowe).

Technologie Open Source dla NFV

Dostępne na rynku zamknięte rozwiązania dla operatorów (typu proprietary) składające się z wielu komponentów powodują trudności w ich integracji z systemami zewnętrznymi, zapewnieniu odpowiedniej wydajności, dostępności i SLA (Service Level Agreement). Co więcej, kod rozwiązań zamkniętych znany jest jedynie producentowi. Odbiera to użytkownikom możliwość pełnej kontroli nad używanym oprogramowaniem i uniemożliwia jego samodzielne dostosowanie do potrzeb organizacji.

Linux Polska wraz z Red Hat, opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach we wdrażaniu i testowaniu rozwiązań NFV (także w modelu chmurowym), oferują kompletną platformę NFV opartą o otwartą technologię Red Hat OpenStack, umożliwiającą uruchamianie dowolnych funkcji sieciowych (Virtual Network Function, VNF).

Otwarta platforma NFV Linux Polska i Red Hat to kompleksowe rozwiązanie posiadające wszystkie niezbędne komponenty, które są:

 • w pełni przetestowane i zwalidowane;
 • objęte rozszerzonym wsparciem z gwarantowanym SLA;
 • zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi w procesie wdrażania i konfiguracji;
 • dające możliwość szybkiej komercjalizacji innowacji przy wprowadzaniu nowych usług.

OpenStack jest obecnie najpopularniejszą i najszybciej rozwijającą się technologią wykorzystywaną do budowy prywatnych i hybrydowych chmur obliczeniowych oraz rozwiązań NFV składających się z warstw:

 • zarządzania i orkiestracji (MANO Management and Orchestration);
 • wirtualnych funkcji sieciowych (VNF Virtualized Network Function);
 • oprogramowania sieciowego (SDN Software Defined Networking);
 • elementów infrastruktury dla użytkowników końcowych (COTS Commercial Off-the-Shelf).

Zalety otwartej platformy NFV Linux Polska i Red Hat

 • Przetwarzanie danych w modelu Infrastructure as a Service (IaaS).
 • Kontrola zasobów infrastruktury z poziomu centralnej konsoli zarządzania.
 • Skalowalność – rozwiązanie zapewnia łatwą rozbudowę w przyszłości i jest w stanie sprostać rosnącym zapotrzebowaniem na usługi i większy ruch w sieci wynikający np. wprowadzenia technologii 5G.
 • Wysoka dostępność (High Availability) – każdy produkt oraz rozwiązanie jest poddawane intensywnym testom w celu zapewnienia niezawodności i interoperacyjności (Interoperability) z resztą środowiska oraz budowy rozwiązań bez pojedynczego punktu awarii (Single Point of Failure).
 • Uniknięcie ryzyka ‘vendor lock-in’ – niższe koszty wejścia i wyjścia, brak ograniczeń narzucanych przez producentów.
 • Zgodność z wieloma systemami zewnętrznymi (Interoperability) pochodzącymi od wielu producentów ułatwia proces wdrożenia i integracji.
 • Ograniczenie ryzyk i gwarancja bezpieczeństwa inwestycji – Linux Polska oraz Red Hat są ekspertami w dziedzinie implementacji otwartych rozwiązań opartych o OpenStack dla operatorów, oferują również doradztwo i usługi szkoleniowe dla różnych grup użytkowników.
 • Stałym elementem wdrożenia realizowanego przez Linux Polska jest kompleksowy transfer wiedzy do zespołu klienta (w formie szkoleń/ścieżek szkoleniowych, warsztatów i konsultacji dla wdrożeniowców, deweloperów i działu utrzymania) oraz on-site training pozwalający na naukę rozwiązywania bieżących problemów w rzeczywistym środowisku.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych, dzięki wbudowanym zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa oraz procedurom opracowanym przez ekspertów.

Korzyści z wdrożenia otwartej platformy NFV

W przypadku rozwiązań zamkniętych mamy do czynienia z długim czasem integracji ze środowiskiem operatora ze względu na zamknięte i niestandardowe protokoły interfejsów do zewnętrznych systemów. Ponadto potrzeba wdrażania wielu rozwiązań dedykowanych do pojedynczych usług utrudnia lub nawet uniemożliwia stworzenie konwergentnych rozwiązań.

Otwarte rozwiązania NFV to:

Krótszy Time-to-Market

Otwarta technologia Red Hat OpenStack znacząco skraca czas wprowadzania nowych usług na rynek (Time-To-Market).

Obniżenie TCO (Total Cost of Ownership) dla usług telekomunikacyjnych

Wdrożenie otwartych rozwiązań NFV może zmniejszyć obniżyć całkowity koszt posiadania TCO (Total Cost of Ownership) dla usług telekomunikacyjnych nawet o 62% przy oczekiwanym zwrocie z inwestycji ROI (Return on Investment) rzędu 33% w pierwszym roku i powyżej 350% w perspektywie 5-ciu lat. *

Elastyczny model usługowy

Operator ma możliwość szybkiego wprowadzania usług “na próbę” i promocyjnych oraz budowy rozwiązań w modelu Pay-As-You-Grow. Możliwe jest również zidentyfikowanie tych najbardziej opłacalnych usług oraz minimalizacji kosztów wycofania usług na które nie ma popytu.

źródło: Business Case for a Common NFV Platform, ACG Research.

Masz pytania dotyczące otwartej platformy NFV dla telco? Skontaktuj się z nami

top