Polityka prywatności

Polityka prywatności Linux Polska

Dane, które Linux Polska pozyskuje, będą przetwarzane zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. 2014, poz. 1182).
Dane osobowe nie będą w żaden sposób przekazane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne aby dostarczyć usługę/ produkt zamówione przez użytkownika lub kiedy Linux Polska uzyska na to wyraźną zgodę.
Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas jego danych osobowych, dla celów wymienionych poniżej.

Pozyskiwanie danych

Mówiąc ogólnie, można odwiedzać stronę Linux Polska bez dostarczania i ujawniania swoich danych osobowych. Udostępnienie Linux Polska danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w niektórych przypadkach wymagamy podania danych użytkownika, aby użytkownik uzyskał dostęp do niektórych części naszych stron internetowych np. w celu pobrania pewnych treści. Linux Polska przetwarza również niektóre informacje w celu ulepszania strony internetowej, tak aby była przyjazna użytkownikowi.

Dane, które możemy pozyskiwać, dotyczą:

 • data i godzina dostępu
 • przeglądanych stron i plików
 • kraju użytkownika
 • organizacji użytkownika (na podstawie adresu IP)
 • rodzaju i wersji przeglądarki
Dodatkowo, użytkownik może dostarczyć nam informacje takich jak jego dane kontaktowe oraz informacje dotyczące organizacji. Niektóre ze sposobów, w jaki możemy pozyskać te informacje:

 • subskrypcja newsletter’a
 • pobieranie materiałów dostępnych na stronie
 • formularze online
 • formularz i aplikacja rekrutacyjna

Wykorzystywanie danych

Linux Polska może przetwarzać dane osobowe głównie w celach marketingowych, aby:

 • przetwarzać żądania użytkownika
 • dostarczać informacji na temat produktów i usług
 • kontaktować się w sprawie rekrutacji
 • usprawniać stronę internetową Linux Polska

W dowolnej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Linux Polska. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości mailowej.

Dane osobowe wrażliwe

Zasadą ogólną jest, że Linux Polska nie gromadzi „danych osobowych wrażliwych” przez swoją stronę internetową. “Dane osobowe wrażliwe” dotyczą informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności związkowej lub dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego. Przekazując nam dobrowolnie dane osobowe wrażliwe (np. dostarczając nam online CV lub aplikację o pracę) użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Witryny internetowe stron trzecich

Strony internetowe Linux Polska mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i administratorzy takich stron internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w oparciu o inne warunki niż Linux Polska. Po wejściu na stronę internetową (strony trzeciej) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron trzecich).

Cookies

Linux Polska wykorzystuje cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje te będę wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Google Analytics

Strona Linux Polska korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, a wykorzystującej informacje generowane przez cookie, na temat korzystania z tej strony.

Mouseflow

Strona Linux Polska używa Mouseflow – usługi analizy oglądalności stron internetowych. Usługa może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszy, działania przewijania strony, jak również tekst wpisywany na tej stronie. Mouseflow nie gromadzi danych osobowych, których dobrowolnie nie udostępnisz w witrynie. Mouseflow nie śledzi aktywności przeglądania innych stron internetowych.

Zmiany polityki prywatności

Linux Polska zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności. O zmianie użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.linuxpolska.pl

top