Elastic Stack | konsulting, wdrożenie, utrzymanie, szkolenia

Elastic Stack składa się z zestawu narzędzi do pobierania, odkrywania, obróbki i magazynowania danych:

Beats

zestaw lekkich agentów do gromadzenia różnego rodzaju danych z infrastruktury IT.

Logstash

pozwala na transformowanie danych przed ich magazynowaniem oraz integrację z różnymi źródłami i docelowymi bazami danych.

Kibana

konsola realizująca funkcje dostępu do danych w tym analizę, wizualizację oraz zarządzanie systemem.

APM Server

pozwala na gromadzenie danych dotyczących szczegółów działania aplikacji Web (.Net, Python, Java, Javascript (NodeJS) itp.).

Elasticsearch

stanowi magazyn danych (dokumentów) z zaimplementowanymi niezbędnymi funkcjami dostępu do danych, zarządzania, kontroli dostępu i skalowania rozwiązania (klastrowanie).

Elasticsearch dodatkowo oferuje komercyjne rozszerzenia dziedzinowe takie jak:

 • machine learning — narzędzie do tworzenia analiz opartych o algorytmy uczenia maszynowego, np. analizy predykcyjne;
 • analiza grafów — pozwala na sprawną analizę powiązań między zgromadzonymi danymi;
 • Canvas — pozwala na zaawansowaną wizualizację danych;
 • Cross-cluster Replication (CCR) — pozwala na wdrożenia Elasticsearch w konfiguracji rozproszonej geograficznie;
 • alarmy Elastic — rozszerzenie pozwalające na realizację powiadamiania w reakcji na wzorce danych (np. wykrycie anomalii);
 • monitoring — rozszerzenie pozwalające na szczegółowy monitoring parametrów pracy klastra Elasticsearch.

Usługi wsparcia do Elastic Stack

Nie tylko dostarczamy rozwiązanie Elastic Stack, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

 • Sprawny i zorganizowany dostęp do informacji gromadzonych w przedsiębiorstwie.
 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy i korelacji zróżnicowanej informacji (w tym metadanych procesów biznesowych, procesów obsługi dokumentacji).
 • Skrócenie czasu rozwiązywania problemów dzięki ułatwionemu dostępowi do danych pochodzących z procesów (przetwarzania danych w IT, procesów biznesowych itp.).
 • Standardowy interfejs dostępu do danych pozwalający na integrację Elastic Stack z innymi firmowymi systemami w celu uzyskania dostępu do istotnych informacji.

Cechy rozwiązania

 • Skalowalność — architektura rozwiązania pozwala na jego łatwe skalowanie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dotyczące sposobów przetwarzania danych.
 • Szybkość — dzięki architekturze rozproszonej bazy danych i zastosowanym technikom indeksowania danych rozwiązanie zapewnia szybki i łatwy dostęp do zgromadzonej informacji.
 • Niezawodność — rozproszona, klastrowa architektura rozwiązania oraz zastosowane mechanizmy replikacji danych zapewniają wysoką dostępność danych i usług.
 • Elastyczność — zastosowane technologie (JEE), architektura otwarta oraz gotowy do użycia interfejs REST API pozwalają na łatwe wdrażanie, utrzymanie oraz integrację rozwiązania.
 • Wszechstronność — rozwiązanie pozwala na gromadzenie i analizę danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł danych.

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Rozwiązania branżowe

Telekomunikacja

Dowiedz się więcej

Sektor finansowy

Dowiedz się więcej

Sektor publiczny

Dowiedz się więcej

  Skontaktuj się z nami