Hortonworks Hadoop - konsulting, wdrożenia, wsparcie | Linux Polska

Rozwiązanie pozwala na gromadzenie, transformację i opracowanie analityczne zbiorów przekraczających możliwości technologiczne innych baz danych, np. baz relacyjnych (skalowanie a ograniczenia modelu ACID).

Dzięki skalowalności horyzontalnej i implementacji paradygmatu Map-Reduce (mapuj i redukuj), rozwiązanie pozwala na realizację dużych i złożonych zadań obliczeniowych na dużych, zróżnicowanych zbiorach danych w przewidywalnym czasie (zależnym tylko od skali wdrożenia).

W ramach ekosystemu produktów Hadoop dostępne są następujące rozszerzenia pozwalające na realizację różnych zadań przetwarzania danych i informacji:

 • Ozzie — pozwala na realizację przepływów zadań analitycznych;
 • HCatalog — realizuje zadania kategoryzacji i schematyzacji danych;
 • Pig — pozwala na programowanie transformacji i analizy w postaci skryptów;
 • Hive — implementuje interfejs dostępu do danych kompatybilny z SQL;
 • HBase — pozwala na realizację kolumnowej organizacji danych;
 • Mahout — jest programistycznym szkieletem do implementacji zadań zorientowanych na uczenie maszynowe;
 • Drill — pozwala na interaktywną analizę danych;
 • Sqoop i Flume — narzędzia integracji ze źródłami danych, pozwalające również na wstępną transformację;
 • Zookeeper — wykorzystywany w projekcie Hadoop jako narzędzie orkiestracji;
 • Ambari — dostarcza interaktywny, graficzny interfejs zarządzania infrastruktury klastra Hadoop.

Usługi wsparcia do Hortonworks Hadoop

Nie tylko dostarczamy rozwiązanie Hortonworks Hadoop, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

 • Możliwość złożonej transformacji i analizy dużych zbiorów danych (np. baz klientów).
 • Możliwość integracji danych o dużej zmienności i różnorodności w homogeniczny zestaw danych, tzw. data lake (przy pomocy transformacji i schematyzacji).
 • Możliwość łatwego wykorzystania analiz dużych zbiorów danych w innych rozwiązaniach (np. aplikacjach biznesowych) stosowanych w przedsiębiorstwie dzięki dużym możliwościom integracyjnym.

Cechy rozwiązania

 • Skalowalność — architektura rozwiązania pozwala na jego łatwe skalowanie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dotyczące sposobów przetwarzania danych.
 • Niezawodność — rozproszona, klastrowa architektura rozwiązania oraz zastosowane mechanizmy replikacji danych zapewniają wysoką dostępność danych i usług.
 • Wszechstronność — rozwiązanie pozwala na gromadzenie i analizę danych pochodzących ze zróżnicowanych technologicznie i merytorycznie źródeł danych.
 • Otwartość — rozwiązanie stanowi doskonałą i wszechstronną bazę dla własnych rozwiązań analitycznych; pozwala na programowanie złożonych przepływów, transformacji i analizy danych, a także daje duże możliwości integracji.

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Rozwiązania branżowe

Telekomunikacja

Dowiedz się więcej

Sektor finansowy

Dowiedz się więcej

Sektor publiczny

Dowiedz się więcej

  Skontaktuj się z nami