Splunk User Behavior Analytics - konsulting i wdrożenia | Linux Polska

Istotą rozwiązania jest automatyczne wykrywanie anomalii zachowania obejmujących różne aspekty profilu użytkownika (częstość interakcji, rodzaj wykonywanych operacji, lokalizacje itp.).

Dzięki zastosowanym technikom analizy danych, w tym uczenia maszynowego, rozwiązanie pozwala na bardzo wczesną w pełni automatyczną identyfikację zagrożeń związanych z niestandardowym zachowaniem użytkowników systemów, co znacząco podnosi bezpieczeństwo przetwarzanej informacji oraz świadczonych usług informatycznych.

Rozwiązanie pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi SIEM, np. ze Splunk Enterprise Security (ale nie tylko). Pozwala to na wykorzystanie synergii różnych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie w obszarze analizy bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Splunk Professional Services – usługi wsparcia do produktów Splunk

Nie tylko dostarczamy subskrypcje Splunk User Behavior Analytics, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

  • Zmniejszenie nakładu pracy na manualne tworzenie modeli zachowań i analizy danych behawioralnych.
  • Automatyczne profilowanie użytkowników umożliwia wgląd w specyfikę procesów przedsiębiorstwa na podstawie działania użytkowników.
  • Wczesne wykrywanie zagrożeń zwłaszcza w kontekście użytkowników wewnętrznych w organizacji (np. uprzywilejowanych).

Cechy rozwiązania

  • Autonomia — system sam określa normę zachowań użytkowników na podstawie analizy danych dotyczących populacji użytkowników, które są dostarczane z innych systemów dziedzinowych lub bezpośrednio z infrastruktury.
  • Skalowalność — architektura rozwiązania (działanie na platformie Splunk Enterprise) pozwala na jego łatwe skalowanie w zależności od zmiennych wymagań dotyczących sposobów przetwarzania zadanej ilości różnych rodzajów danych.
  • Elastyczność — pozwala na rozszerzanie funkcjonalne i łatwą integrację rozwiązania z systemami stosowanymi w organizacji, w tym z systemami obsługi spraw i incydentów (ang. case management, incident management).

Szkolenia Splunk

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Rozwiązania branżowe

Telekomunikacja

Dowiedz się więcej

Sektor finansowy

Dowiedz się więcej

Sektor publiczny

Dowiedz się więcej

    Skontaktuj się z nami