Szkolenia w Linux Polska – regulamin promocji sierpień 2020

  1. Organizatorem Promocji jest Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 100, zwana dalej „LP”.

  2. Promocja jest przeznaczona dla Klientów LP, którzy zakupią i będą uczestniczyć w jednym z promocyjnych szkoleń wymienionych w treści promocji.

  3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia na wybrane szkolenie z podaniem kodu promocyjnego: LP082020P w okresie 10-31.08.2020r.

  4. Ceny promocyjne nie mają zastosowania do zamówień na szkolenia objęte promocją złożonych przed dniem 10.08.2020r.

  5. Liczba miejsc na szkoleniach objętych promocją jest ograniczona. O skutecznej rezerwacji miejsca na promocyjne szkolenie w konkretnym terminie decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników.

  6. LP zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia, w przypadku braku rejestracji wystarczającej liczby osób na daną sesję.

  7. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami specjalnymi, upustami i rabatami wynikającymi z umów ramowych.

  8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach LP i odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.