RODO (GDPR) jako proces zarządczy

Ogół działań zarządzania zgodnością z RODO/GDPR można podzielić na 4 główne obszary. Prezentujemy je poniżej wraz z listą działań i zagadnień wymagających weryfikacji, modyfikacji lub wdrożenia.

 • Odzyskiwanie danych osobowych

  • lokalizacja w procesie biznesowym
  • legalność pochodzenia
  • cel
  • zgoda – jej zakres i aktualność
  • minimalizacja
  • forma
  • klasa retencji
  • klasa ochrony
 • Zarządzanie danymi osobowymi

  • role, uprawnienia oraz stan przeszkolenia osób i podmiotów odpowiedzialnych za administrowanie i przetwarzanie
  • inwentaryzacja procesów biznesowych
  • klasyfikacja danych osobowych
  • cele
  • inwentaryzacja zbiorów – zasoby i ich lokalizacja
  • wzorce zgody
  • polityki retencji
  • polityki ochrony (minimalizacja, ograniczenia dostępu, pseudonimizacja, szyfrowanie)
  • raportowanie danych do usunięcia
  • usuwanie danych
  • obsługa żądań wglądu, korekty i usunięcia (zapomnienia)
  • przekazywanie danych
 • Ochrona danych osobowych

  • wytyczne data protection by design dla tworzenia i weryfikacji systemów i aplikacji
  • uprawnienia dostępu
  • pewność tożsamości
  • polityka ochrony – pseudonimizacja i szyfrowanie
  • pseudonimizacja
  • szyfrowanie
  • ochrona dostępu do zasobów służących przetwarzaniu
  • identyfikacja i analiza incydentów niezgodności (wycieku, braku zgody, i legalności)
 • Raportowanie

  • postępy wdrożenia RODO
  • bieżąca zgodność z RODO
  • bieżący poziom ryzyka
  • raportowanie zdarzeń przetwarzania wraz z jego podstawą (zgoda, ew. wymogi ustawowe)
  • raportowanie incydentów niezgodności

Jak wynika z powyższej listy, działania związane z RODO mają obszerny i zróżnicowany zakres, którego nie da się obsłużyć jednym narzędziem informatycznym. Mamy tu do czynienia z całym procesem zarządczym, realizowanym lub wspieranym przez wiele systemów i aplikacji. Organizacja może już posiadać większość z nich. Wtedy wystarczy jedynie dokonać modyfikacji w sposobie ich używania i dokumentowania. W pozostałych przypadkach, konieczna może być zmiana w kodzie lub wdrożenie nowych, uzupełniających systemów.

W kolejnych artykułach przedstawimy, w jaki sposób wykorzystać narzędzia informatyczne do realizacji działań i procesów kluczowych dla zapewnienia zgodności z RODO. Omówimy między innymi:

 • jak wykorzystać systemy SIEM dla ochrony danych osobowych i raportowania incydentów;
 • jak zminimalizować ilość koniecznych modyfikacji w systemach biznesowych, a jednocześnie spełnić nowe wymogi rejestracji i raportowania zdarzeń przetwarzania danych osobowych.

RODO wchodzi w życie już 25 maja 2018 roku. Zważywszy na szeroki zakres wymagań, ich wdrożenie w tak krótkim czasie to ogromne wyzwanie, nawet gdy istotną część wysiłku przeniesiemy na prawników i menedżerów procesów biznesowych.

Zagadnienie ma jednak swoją drugą, pozytywną stronę. Odpowiednie podejście do zgodności z RODO może przynieść organizacjom realne korzyści biznesowe.

Jak trafnie ujęła to Sherine Yap, Global Head of CRM w Shell Retail podczas tegorocznego DataIQ Summit w Londynie:

Musimy zweryfikować wiele uprawnień i zgód na przetwarzanie danych osobowych. Jednak myślę, że będzie to dla nas korzystne. Znikną z naszych baz danych „martwe dusze” i wiele nieistotnych informacji. Osoby, które udzielą nam nowej zgody i powierzą swoje dane, przypuszczalnie będą bardziej skłonne do budowania z nami relacji. Tym samym dane, które posiadamy, będą bardziej wartościowe.

Tags

Dodaj komentarz

avatar
2000
  Subscribe  
Powiadom o
top