Oferujemy konsulting i wdrożenia w zakresie praktycznego zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) w procesach biznesowych. Koncentrujemy się na uczeniu maszynowym (machine learning, ML) i analizie obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych (deep learning, DL).

Nasz zespół tworzą eksperci w dziedzinach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i programowania. Współpracujemy ze środowiskiem akademickim na polu dydaktycznym, badawczym oraz komercjalizacji wyników badań.

Nasza oferta jest dla Ciebie jeśli:

 • Chcesz ulepszyć swoje produkty i usługi
 • Chcesz dostarczać innowacje zarówno w obszarze rynkowym, jak i wewnątrz organizacji
 • Posiadasz dane na podstawie których można wytrenować sieć neuronową i usprawnić procesy biznesowe
 • Chcesz zrealizować projekt R&D w modelu usługowym, nie inwestując w rozwój własnego działu

Nasze usługi obejmują konsulting, dane i sieci neuronowe

 • Doradztwo w zakresie komercyjnego wykorzystania sieci neuronowych w doskonaleniu procesów biznesowych oraz rozwoju oferty.
 • Identyfikacja obszarów w których sieci neuronowe mogą zaoferować wartość dodaną. Na podstawie analizy możemy stworzyć prototyp i wytrenować sieć neuronową.
 • Identyfikacja zbiorów danych, które mogą posłużyć do stworzenia algorytmu sztucznej inteligencji.
 • Pozyskanie i przygotowanie danych treningowych oraz opracowanie zestawu kryteriów (benchmark) służących ocenie opłacalności inwestycji w wytrenowaną sieć neuronową w porównaniu ze sprawnością człowieka (human level performance).
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania standardu danych treningowych – opracowanie metod i narzędzi umożliwiających właściwe (tj. zrozumiałe przez sieć) przygotowywanie danych treningowych, którymi będzie zasilana sieć.
 • Opracowanie architektury sieci neuronowej optymalnej z punktu widzenia rozwiązywanego problemu biznesowego.
 • Tworzenie prototypów sieci neuronowych rozwiązujących specyficzne problemy biznesowe oraz weryfikacja ich przydatności we wskazanym obszarze.
 • Optymalizacja sieci neuronowej (w obszarze architektury, procesu treningowego, algorytmów sieci, danych treningowych) i stworzenie standardowego procesu optymalizacji, pozwalającego na utrzymanie i rozwój sieci oraz przewidywalność kosztów.
 • Trenowanie sieci neuronowych pod kątem określonych parametrów na dedykowanej platformie treningowej, umożliwiającej pełne monitorowanie i modyfikację procesu oraz optymalne wykorzystanie dostępnej mocy obliczeniowej.
 • Transfer wiedzy branżowej do sieci neuronowej z wykorzystaniem sprawdzonych metod, w celu stworzenia dobrej jakości zestawów treningowych, którymi będzie zasilana sieć.
 • Integracja wytrenowanej sieci neuronowej w ramach istniejących produktów i procesów biznesowych klienta.
 • Tworzenie mechanizmów umożliwiających utrzymanie i monitorowanie sprawności sieci neuronowej.

Wszystkie dane oraz stworzone na ich podstawie zestawy treningowe oraz sieci neuronowe pozostają własnością klienta i mogą być wykorzystane tylko za jego wiedzą i zgodą.

Skontaktuj się z ekspertami Linux Polska

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia możliwości praktycznego zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w procesach biznesowych.

Przejdź do formularza

top