LP-DO01 – Podstawy Docker – wprowadzenie do konteneryzacji

Celem warsztatów LP-DO01 jest wprowadzenie do technologii konteneryzacji opartej na środowiskach Docker. W czasie kursu Uczestnicy poznają założenia technologiczne konteneryzacji oraz podstawy pracy ze środowiskiem Docker. Kurs omawia podstawowe elementy składowe środowiska i skupia się na ćwiczeniach praktycznych z zakresu zarządzania istniejącymi obrazami i kontenerami oraz tworzenia własnych obrazów i środowisk aplikacji.

Wymagania:

Podstawowa wiedza dotycząca pracy w wierszu poleceń systemu Linux.

W przypadku szkoleń realizowanych w wariancie on-site od Klienta wymagane jest zapewnienie wydajnego łącza internetowego i możliwości dostępu do zdalnych maszyn laboratoryjnych przy użyciu protokołu ssh na wskazanych niestandardowych  portach (1 port dla każdego uczestnika warsztatów) oraz posiadanie własnych laptopów z zainstalowanym dowolnym klientem protokołu ssh.

Ważne informacje

1800 PLN + 23% Vat
1 dzień w godz. 9.00 -17.00
Tel.: 22 213 95 71
Autorskie materiały Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Wprowadzenie do konteneryzacji:
  • Potrzeby środowisk wdrożeniowych i próby zapewnienia ich izolacji – rys historyczny (Linux Chroot, BSD Jails, Solaris Zones)
  • Maszyny wirtualne a kontenery
  • Stos technologiczny Docker
 2. Instalacja środowiska Docker.io i podstawowych jego składowych dla systemów Linux, MacOsX, Windows:
  • Omówienie wersji CE i EE
  • Omówienie instalacji dla Systemu Windows i MacOsX
  • Instalacja środowiska na systemach Linux
 3. Praca z obrazami i kontenerami Docker:
  • Operacje na obrazach i  kontenerach
  • Definicje obrazów na podstawie Dockerfile
  • Praca z rejestrami obrazów Docker
  • Zarządzanie konfiguracją sieci w Docker
  • Zarządzanie woluminami danych Docker
 4. Komponowanie środowisk aplikacji składających się z wielu obrazów przy użyciu Docker Compose:
  • Zasady tworzenia środowiska składającego się z wielu kontenerów
  • Konfiguracja środowiska w oparciu o plik docker-comose.yml
  • Wstęp do orkiestracji kontenerów i konwersja deskryptorów docker compose do formatów zgodnych ze środowiskami orkiestracji kontenerów

Polecane kursy uzupełniające:
top