LP-DO04 – RedHat SSO KeyCloak dla Administratorów

Celem szkolenia pt. RedHat SSO/KeyCloak dla Administratorów jest wprowadzenie do systemu SSO Red Hat SSO/KeyCloak. System Red Hat SSO dostępny w ramach subskrypcji produktów Red Hat lub jego wersja społecznościowa KeyCloak jest jednym z najbardziej uznanych systemów zapewniających funkcjonalność pojedynczego logowania i integrację wielu domen uwierzytelniania dla rozproszonego środowiska aplikacji lub systemu zbudowanego w oparciu o architekturę mikroserwisów.

W czasie kursu Użytkownicy poznają podstawy pracy z systemem: jego instalację i konfigurację oraz zagadnienia związane z bieżącym zarządzaniem i utrzymaniem pracującej platformy. Kurs prezentuje min: metody i sposoby integracji tego systemu z posiadanymi systemami uwierzytelnienia, systemami persystencji danych oraz serwerami aplikacji i osadzonymi na nich aplikacjami klienckimi. Kurs jest przeznaczony dla osób i zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie w ruchu zintegrowanego rozwiązania pojedynczego logowania opartego na systemie RedHat SSO lub KeyCloak.

Wymagania:

Od Uczestników wymagana jest:

 • Podstawowa wiedza dotycząca pracy w systemach Linux
 • Podstawowa wiedza dotycząca formatów zapisu danych json i xml
 • Znajomość podstaw pracy w środowisku serwera aplikacji JBoss/Wildfly będzie stanowiła dodatkowy atut i ułatwienie

Ważne informacje

2 800 PLN + 23% Vat
2 dni w godz. 9.00 -17.00
Tel.: 22 213 95 71
autorskie materiały Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Wprowadzenie do systemu RedHat SSO/KeyCloak:
  • Zapoznanie z systemem
  • Omówienie różnic pomiędzy RedHat SSO a KeyCloak
  • Omówienie wspieranych protokołów i systemów uwierzytelniania oraz dostępnych funkcjonalności systemu
 2. Instalacja i konfiguracja systemu:
  • Instalacja systemu w środowisku systemów Linux
  • Zapewnienie poprawnej i bezpiecznej komunikacji systemu prz użyciu protokołów HTTPS i AJP
  • Mechanizmy aktualizacji systemu RedHat SSO i KeyCloak – zalety i ograniczenia
  • Konfiguracja systemu do pracy za Reverse Proxy
  • Konfiguracja i optymalizacja produkcyjnego źródła danych – zapewnienie persystencji ustawień systemu
  • Konfiguracja zabezpieczeń dla interfejsów administracji systemem
 3. Zarządzanie i administracja systemem:
  • wprowadzenie do konsoli administracyjnej systemu
  • zapoznanie z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi systemu SSO
  • zarządzanie uprawnieniami administratorów systemu SSO w odniesieniu do domen uwierzytelniania i funkcji systemu SSO
  • mechanizmy zarządzania kontami użytkowników w systemie
  • mechanizmy automatyzacji zarządzania systemem: wprowadzenie do CLI i REST systemu SSO
  • integracja z podsystemem pocztowym w ramach zapewnienia funkcji rejestracji użytkownika, zarządzania zmianami profilu użytkownika i odzyskiwania hasła
 4. Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa platformy SSO:
  • ochrona przed włamaniami słownikowymi,
  • podniesienie bezpieczeństwa wymiany informacji z systemami klienckimi sieci WEB
  • konfiguracja mechanizmów podwójnego uwierzytelniania w systemie SSO
  • konfiguracja mechanizmów wymuszania polityki haseł
  • podstawowa konfiguracja przepływów uwierzytelniania
 5. Konfiguracja zewnętrznych dostawców tożsamości użytkowników:
  • omówienie trybów dostępu do zewnętrznych źródeł danych o kontach użytkowników
  • Integracja systemu z domeną uwierzytelnienia Kerberos
  • Integracja systemu z bazą usługi katalogowej LDAP i mapowanie atrybutów konta użytkownika
  • Integracja systemu z Active Directory i mapowanie atrybutów konta użytkownika
  • Integracja wielu różnych dostawców tożsamości użytkowników w ramach jednej domeny uwierzytelniania
  • konfiguracja przekazywania uwierzytelniania do zewnętrznych serwisów
 6. Integracja systemu z aplikacjami klienckimi:
  • Instalacja adapterów technologicznych dla serwerów aplikacji Tomcat i JBoss/WildFly
  • Integracja aplikacji klienckich w oparciu o protokół OpenIDC
  • Integracja aplikacji klienckich w oparciu o protokół SAML
 7. Dostosowywanie wyglądu systemu SSO:
  • omówienie mechanizmów dostosowania wyglądu okien autoryzacji oraz zarządzania kontem użytkowników
  • omówienie mechanizmów lokalizacji interfejsów systemu

top