Linux Polska szkolenia autoryzowaneFirma Linux Polska jest jednym z głównych dostawców na polskim rynku autoryzowanych szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych z technologii Open Source. Jako certyfikowany partner szkoleniowy takich firm jak: Red Hat, EnterpriseDB, Puppet, Hortonworks, LPI oferujemy naszym Klientom najwyższą jakość szkoleń i egzaminów realizowanych przez doświadczonych trenerów praktyków, którzy są równolegle konsultantami przy wielu istotnych projektach w branży IT. Szkolenia autoryzowane realizujemy na podstawie programów opracowanych przez producentów, z wykorzystaniem ich oryginalnych materiałów szkoleniowych i ćwiczeń. Po ukończeniu wielu z nich Uczestnicy mają możliwość zdawania w Linux Polska cenionych na rynku egzaminów certyfikacyjnych z technologii omawianych na szkoleniach.

Red Hat Kod
RH124 – Red Hat System Administration I RH124
RH134 – Red Hat System Administration II RH134
RH135 – Red Hat System Administration II with RHCSA Exam RH135
RH199 – RHCSA Rapid Track Course RH199
RH200 – RHCSA Rapid Track Course with RHCSA Exam RH200
EX200 – RHCSA exam EX200
RH254 – Red Hat System Administration III RH254
RH255 – Red Hat System Administration III with RHCE Exam RH255
RH299 – RHCE Certification Lab RH299
RH300 – RHCE RHCE Cerification Lab with RHCSA and RHCE Exams RH300
EX300 – RHCE exam EX300
Red Hat Enterprise Virtualization RH318
Red Hat Enterprise Linux Diagnostic and Troubleshooting RH342
Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management RH401
Red Hat Satellite 6 Administration RH403
Red Hat Server Hardening RH413
Red Hat High Availability Clustering RH436
Red Hat Enterprise Performance Tuning RH442
RedHat OpenStack Administration II CL210
Red Hat OpenStack Administration III CL310
OpenShift Enterprise Administration DO280
OpenShift Enterprise Development DO290
Configuration Management with Puppet DO405
Automation with Ansible DO407
JBoss Application Administration I JB248
EX210 – Exam EX210
EX248 – Exam EX248
EX310 – Exam EX310
EX318 – Exam EX318
EX401 – Exam EX401
EX413 – Exam EX413
EX436 – Exam EX436
EX442 – Exam EX442
JB348 – JBoss Application Administration II JB348
JB225 – Red Hat JBoss Enterprise Application Development I JB225
JB325 – Red Hat JBoss Application Development II JB325
EX225 – RHCJD Exam EX225
JB421 – Camel Development with Red Hat JBoss Fuse JB421
JB435 – Enterprise Service Bus Deployment with Red Hat JBoss Fuse JB435
EX421 – Exam EX421
RHCJA – Red Hat Certified JBoss Administrator RHCJA
RHCJD – Red Hat Certified JBoss Developer RHCJD
EnterpriseDB / PostgreSQL Kod
EDB01 – Foundations of PostgreSQL Administration EDB01
EDB02 – Advanced PostgreSQL Administration EDB02
EDB03 – Comprehensive PostgreSQL Administration EDB03
EDB04 – PostgreSQL for Developers & Architects EDB04
EDBEX01 – Associate Exam EDBEX01
EDBEX02 – Professional Exam EDBEX02
EDB05 – PPAS Database Administration – Essentials EDB05
Puppet Kod
PUP01 – Puppet Fundamentals PUP01
PUP02 – Puppet Practitioner PUP02
Hortonworks Kod
HW01 – HDP Overview: Apache Hadoop Essentials HW01
HW02 – HDP Operations: HDP Administration 1 HW02
HW03 – HDP Operations: HDP Administration 2 HW03
HW04 – HDP Developer: Apache Pig and Hive HW04
HW05 – HDP Developer: Java HW05
HW06 – HDP Analyst: Apache Hbase Essentials HW06
HW07 – HDP Analyst: Data Science HW07
top