LP-R01 – R – Introduction

LP-R01 – R – Introduction jest łagodnym wprowadzeniem Uczestników do poznania i wykorzystania możliwości środowiska R – popularnego i bezpłatnego narzędzia do analizy i wizualizacji danych (https://www.r-project.org). System R może być alternatywą lub rozszerzeniem dla komercyjnych pakietów analitycznych (np. SAS, SPSS) i stanowi idealne narzędzie dla finansistów, praktyków marketingu, badaczy rynku, a także absolwentów poszukujących interesującego miejsca na rynku pracy.

Wymagania:

Chęć uczenia się nowych rzeczy. Podstawowa umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem. Wcześniejsze doświadczenie ze środowiskiem R nie jest wymagane.

Ważne informacje

2800 PLN + Vat
2 dni
Tel.: 22 213 95 71
autorskie Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Dzień – Przygotowanie środowiska pracy i wprowadzenie do języka R:
  • RStudio: przyjazne środowisko graficzne
  • wbudowany system pomocy R
  • otwieranie i zamykanie sesji roboczej
  • przystosowanie środowiska do własnych potrzeb
  • zapisywanie efektów pracy
  • wczytywanie popularnych formatów (Excel, SPSS, SAS, .csv, .txt) i eksport danych
  • struktury danych: listy, wektory, matryce, ramki
  • operacje na danych tabelarycznych: wybór kolumn, wierszy, dodawanie, usuwanie, agregacja
  • funkcje wbudowane: przykłady użycia apply, tapply, sapply, lapply
  • struktury kontrolne: przykłady użycia if/else, pętla for
  • piszemy własną funkcję
  • wizualizacja danych: pakiet base
  • kastomizacja utworzonego wykresu
  • ćwiczenia praktyczne
 2. Dzień – Eksploracja danych i wykrywanie zależności:
  • wizualizacja zależności w zbiorach danych ilościowych i jakościowych
  • analiza opisowa
  • porównywanie grup
  • szukanie zależności pomiędzy właściwościami zbioru: korelacja
  • szukanie wyznaczników zdarzeń: modele liniowe (regresyjne)
  • ocena jakości modeli analitycznych
  • cwiczenia praktyczne

top