LP-R02 – R – Development

LP-R02 – R – Development ma za zadanie przedstawienie systemu R jako silnika przetwarzania i analizy danych w rozwoju aplikacji. Szkolenie to przygotowuje praktyków działających na pograniczu rozwoju aplikacji i analityki, a także inne osoby zainteresowane tym obszarem, do wykorzystania możliwości popularnego języka R. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do środowiska, przegląd popularnych bibliotek i praktykę użycia języka R w ramach ćwiczeń.

Wymagania:

Doświadczenie w programowaniu w zakresie wybranego języka. Wcześniejsze doświadczenie ze środowiskiem R nie jest wymagane.

Ważne informacje

3600 PLN + Vat
3 dni
Tel.: 22 213 95 71
autorskie Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Dzień – Wprowadzenie do języka R:
  • środowisko IDE (ESS, Rstudio, Jupyter), kastomizacja sesji roboczej
  • składnia, struktury danych, obiekty, klasy
  • funkcje wbudowane, struktury kontrolne i funkcje własne
  • przekształcanie zbiorów numerycznych i tekstowych oraz ich import i eksport
  • urządzenia dla formatów graficznych i biblioteki do wizualizacja danych
  • ćwiczenia praktyczne
 2. Dzień – Na stykach:
  • skalowalność, optymalizacja kodu i wydajność R
  • debugging i profilowanie
  • komunikacja z innymi językami: Python, Java, C
  • komunikacja z relacyjnymi i nie rel. bazami danych: Sqlite, sqldf, MySQL, Postgres, MongoDB
  • wielodostępowość i przetwarzanie rozproszone: RStudio Server, Apache Spark
  • ćwiczenia praktyczne
 3. Dzień – Zastosowania R:
  • reprodukowalność i automatyzacja raportów: knitr, Sweave
  • interaktywne aplikacje webowe: Shiny
  • wykrywanie anomalii w logach systemowych
  • przygotowanie własnej biblioteki funkcjonalnej
  • ćwiczenia praktyczne

top