LP-R03 – R – Marketing & Social Research

Celem szkolenia LP-R03 – R – Marketing & Social Research jest przygotowanie praktyków zajmujących się analizą danych marketingowych i społecznych, oraz innych osób zainteresowanych tymi obszarami, do wykorzystania możliwości popularnego, darmowego środowiska R (https://www.r-project.org), jako alternatywy/rozszerzenia dla komercyjnych pakietów analitycznych. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do języka, przegląd najczęściej wykorzystywanych bibliotek analitycznych i praktykę użycia środowiska R w ramach warsztatów opartych na analizie przypadków.

Wymagania:

Orientacja w podstawowych pojęciach z obszaru badań marketingowych i statystyki, takich jak analiza opisowa, segmentacja klientów, analiza koszykowa, modelowanie wyborów konsumenckich. Chęć uczenia się nowych rzeczy, szczególnie zaś predylekcja do programowania. Wcześniejsze doświadczenie ze środowiskiem R nie jest wymagane.

Ważne informacje

3600 PLN + Vat
3 dni
Tel.: 22 213 95 71
autorskie Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Dzień – Wprowadzenie do języka R:
  • środowisko, sesje robocze i zapisywanie efektów pracy
  • wczytywanie popularnych formatów i eksport danych
  • składnia, struktury danych i operacje na nich
  • funkcje wbudowane, struktury kontrolne oraz funkcje własne
  • wizualizacja danych: pakiety base, grid i biblioteki specjalistyczne
  • ćwiczenia praktyczne
 2. Dzień – Przygotowanie danych, ich eksploracja i wykrywanie zależności:
  • cięcie i gięcie zbiorów numerycznych i tekstowych
  • czyszczenie i uzupełnianie brakujących danych
  • wizualizacja zależności dla danych ilościowych i jakościowych
  • analiza opisowa zmiennych i porównywanie grup
  • szukanie wyznaczników zdarzeń: modele liniowe
  • ćwiczenia praktyczne
 3. Dzień – Zaawansowane metody w analizie marketingowej:
  • redukcja złożoności danych: analiza czynnikowa i skalowanie wielowymiarowe
  • segmentacja: analiza skupień i klasyfikacja
  • analiza koszykowa: reguły asocjacyjne
  • modelowanie zachowań/wyborów konsumenckich
  • szukanie wyznaczników zdarzeń: modele liniowe
  • ćwiczenia praktyczne

top