EDB Postgres Advanced Server to najbardziej zaawansowana baza danych o otwartym źródle. Od lat PostgreSQL jest rozpoznawany dzięki swoim możliwościom przetwarzania transakcji i wysokiej wydajności. Przez ponad 20 lat rozwoju, PostgreSQL wykształcił wiele zaawansowanych funkcji i technologii, które stawiają tę bazę w ścisłej czołówce, np.: pełna zgodność z ACID, MVCC, wsparcie XML, PITR, triggery, replikacja strumieniowa, partycjonowanie i wiele więcej.

EDB Postgres Advanced Server posiada olbrzymie możliwości konfiguracji i rozszerzeń bazy, jak np. 11 serwerowych języków proceduralnych. Dodatkowo na uwagę zasługują rozszerzenia takie jak PostGIS – dostarczający światowej klasy obsługę danych przestrzennych, wyszukiwanie pełnotekstowe czy możliwości SQL/MED, czylii zarządzanie danymi zewnętrznymi. PostgreSQL jest fundamentem bazy danych EnterpriseDB.

top