EDB05 – Postgres Advanced Server DBA – Essentials

Szkolenie EDB05 – EDB Postgres Advanced Server DBA – Essentials uczy podstawowych technik projektowania, wdrażania i zarządzania serwerem EDB Postgres Advanced Server. Uczestnicy dowiedzą się na nim jak administrować rozwiązaniami do przetwarzania danych w skali przedsiębiorstwa, korzystając z różnych funkcji i narzędzi dostępnych w EDB Postgres Advanced Server. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli podstawowe umiejętności wymagane do zainstalowania, skonfigurowania, zarządzania i utrzymania EDB Postgres Advanced Server i będą przygotowani do zarządzania dużymi, wysoce dostępnymi bazami danych i ich wymaganiami bezpieczeństwa.

Grupa docelowa:

Kurs EDB05 jest zaprojektowany dla DBA, architektów, administratorów systemów i specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za administrowanie i konserwację EDB Postgres Advanced Server i chcą zrozumieć, jak korzystać z podstawowych funkcji tego systemu.

Wymagania wstępne:

 • Podstawowe doświadczenie w administrowaniu bazami danych i znajomość koncepcji RDBMS
 • Podstawowe zrozumienie SQL
 • Podstawowe doświadczenie z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux

Ważne informacje

3 dni
Tel.: 22 213 95 71
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Introduction to EDB Postgres Advanced Server
 2. Major Features for Enterprise Database Systems
 3. System Architecture and Processes
 4. Installation
 5. Working with Database Clusters
 6. Configuration and Auditing
 7. Creating and Managing Databases
 8. User Tools – Command Line Interfaces
 9. GUI Tools
 10. Security
 11. Backup and Recovery
 12. Point in Time Recovery
 13. Performing Routine Maintenance Tasks
 14. Data Dictionary
 15. Moving and Loading Data
 16. EDB*Plus, EDB*Loader
 17. Tablespaces – creating and using
 18. Oracle Compatibility
 19. Migrating Oracle Objects to EDB Postgres Advanced Server
 20. Assessing Migrations
 21. Migration Toolkit

top