EDB06 – EDB Postgres Advanced Server DBA – Advanced

Szkolenie EDB06 – EDB Postgres Advanced Server DBA Advanced przenosi administratora bazy danych na wyższy poziom znajomości EDB Postgres Advanced Server DBA ponad podstawy objęte szkoleniem EDB05 – Essentials. Na kursie tym uczestnicy dowiedzą się jak najlepiej wypełniać bardziej zaawansowane obowiązki DBA, w tym wdrażanie zabezpieczeń baz danych, dostrajanie i porównywanie, monitorowanie, konfigurowanie wysokiej dostępności i replikacji oraz wiele innych. Omówione też będą koncepcje i architektura, które wspierają te bardziej szczegółowe tematy, wraz z opcjami dostępnymi do ich realizacji. Na kursie zostanie omówione jak najlepiej wykorzystać dostępne narzędzia aby efektywnie wykonywać te zadania.

Grupa docelowa:

Szkolenie EDB06 jest przeznaczone dla administratorów baz danych, architektów i specjalistów ds. baz danych, którzy są odpowiedzialni za bieżącą i zaawansowaną administrację i konserwację EDB Postgres Advanced Server, w tym za wdrażanie strategicznych rozwiązań bazodanowych w swoich przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne:

 • Robocza znajomość relacyjnych baz danych
 • Wcześniejszy udział w EDB05 – szkolenie Postgres Advanced Server DBA Essentials
 • Podstawowe zrozumienie SQL
 • Podstawowe doświadczenie z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux

Ważne informacje

6000 PLN + Vat
3 dni
Tel.: 22 213 95 71
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. EDB Postgres Advanced Server Features and Tools Overview
 2. Preparing a Sample Database
 3. SQL Tuning – Common Issues, the Tuning Process and How- to Steps
  • Identifying Slow Queries, Reviewing the Query Execution Plan
  • Using the Optimizer
  • Restructuring SQL Statements
  • Index Usage
 4. Performance Tuning – Techniques, OS and Server Parameter Tuning
 5. Monitoring Performance with EDB Postgres Enterprise Manager
 6. DRITA – Configuring and Using
 7. Performance Benchmarking –How,Why, Tools,Testing
 8. Job Scheduling
 9. Extensions –Installing and Using Available Extension Modules
 10. Table Partitioning – Benefits, Methods/Types, Syntax
 11. Connection Pooling–pgpool-II, pgbouncer, Configuration and Use
 12. Materialized Views–Creating and Using
 13. Cloning a Database
 14. WAL Archiving –Process and Configuration
 15. Streaming Replication–Architecture, Types and Use
 16. Monitoring – Collecting Statistics, Monitoring Processes, Using EDB Postgres Enterprise Manager
 17. Database Security

top