PostgreSQL to najbardziej zaawansowana baza danych o otwartym źródle. Od lat system ten jest rozpoznawany dzięki swoim możliwościom przetwarzania transakcji, niezawodności, stabilności i wysokiej wydajności. Przez ponad 20 lat rozwoju, PostgreSQL wykształcił wiele zaawansowanych funkcjonalności, które stawiają tę bazę w ścisłej czołówce. Jako jedna z niewielu baz może się pochwalić m.in.: pełną zgodnością z ACID, implementacją języka SQL zapewniającą wysoką zgodność ze standardem ANSI-SQL:2008, MVCC, wsparciem dla XML i JSON, PITR, triggerami, replikacją binarną i logiczną, czy transakcyjnym DDL-em.

PostgreSQL posiada olbrzymie możliwości konfiguracji i rozszerzania, jak np. 11 serwerowych języków proceduralnych. Dodatkowo na uwagę zasługują rozszerzenia takie jak PostGIS – dostarczający światowej klasy obsługę danych przestrzennych, wyszukiwanie pełnotekstowe czy możliwości SQL/MED (FDW), udostępniające API do innych systemów bazodanowych, różnorodnych plików, a także do bardziej egzotycznych źródeł danych jak np. git, Twitter, Google, IMAP czy Docker. PostgreSQL jest fundamentem bazy danych EnterpriseDB – Postgres Plus® Advanced Server.

Linux Polska realizuje autoryzowane szkolenia dla bazy PostgreSQL opracowane przez firmę EnterpriseDB.

top