Linux Polska realizuje autoryzowane szkolenia PostgreSQL opracowane przez firmę EnterpriseDB.

PostgreSQL to najbardziej zaawansowana baza danych open source. Od lat system ten jest rozpoznawany dzięki swoim możliwościom przetwarzania transakcji, niezawodności, stabilności i wysokiej wydajności. Przez ponad 20 lat rozwoju, PostgreSQL wykształcił wiele zaawansowanych funkcjonalności, które stawiają tę bazę w ścisłej czołówce. Jako jedna z niewielu baz może się pochwalić m.in.: pełną zgodnością z ACID, implementacją języka SQL zapewniającą wysoką zgodność ze standardem ANSI-SQL:2008, MVCC, wsparciem dla XML i JSON, PITR, triggerami, replikacją binarną i logiczną, czy transakcyjnym DDL-em.

PostgreSQL posiada olbrzymie możliwości konfiguracji i rozszerzania, jak np. 11 serwerowych języków proceduralnych. Dodatkowo na uwagę zasługują rozszerzenia takie jak PostGIS – dostarczający światowej klasy obsługę danych przestrzennych, wyszukiwanie pełnotekstowe czy możliwości SQL/MED (FDW), udostępniające API do innych systemów bazodanowych, różnorodnych plików, a także do bardziej egzotycznych źródeł danych jak np. git, Twitter, Google, IMAP czy Docker. PostgreSQL jest fundamentem bazy danych EnterpriseDB – Postgres Plus® Advanced Server.

szkolenia postgresql

top