EDB01 – Foundations of PostgreSQL Administration

Przedstawienie podstawowych i niezbędnych informacji dotyczących zadań administracyjnych bazą danych PostgreSQL w kursie EDB01, w tym: omówienie architektury PostgreSQL, konfiguracja, bezpieczeństwo, utrzymanie bazy, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i przenoszenie danych.

Przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy pozwalającej im na wykonywanie obowiązków administratora bazy danych PostgreSQL. Szkolenie to jest również podstawą dla dalszych kursów dotyczących zaawansowanej administracji jak i poprawy wydajności pracy bazy PostgreSQL, które stanowią dalszą ścieżkę edukacyjną dla PostgreSQL DBA. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób z doświadczeniem w administracji bazami danych, ale stawiających pierwsze kroki w PostgreSQL. Kurs obejmuje zagadnienia niezbędne do przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego PostgreSQL Associate.

Wymagania:

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób z doświadczeniem w administracji dowolnymi bazami danych, ale stawiających pierwsze kroki w PostgreSQL. Znajomość PostgreSQL nie jest wymagana. Szkolenie odbywa się w środowisku Linux.

Ważne informacje

3600 PLN + Vat
3 dni
15-17.07, 26-28.08, 23-25.09
Oryginalne materiały szkoleniowe firmy EnterpriseDB w j. angielskim.
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Wstęp
 2. Architektura PostgreSQL
 3. Instalacja i tworzenie instancji
 4. Konfiguracja
 5. Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 6. Narzędzia klienckie – CUI oraz GUI
 7. Bezpieczeństwo
 8. SQL
 9. Kopie zapasowe i przywracanie
 10. Utrzymanie bazy
 11. Tabele systemowe
 12. Przenoszenie danych

top