EDB04 – PostgreSQL for Developers & Architects

EDB04 – PostgreSQL for Developers & Architects jest przeznaczony dla developerów, którzy chcą tworzyć aplikacje dostarczające treść z baz danych PostgreSQL.
Szkolenie ma na celu również nauczenie instalacji kodu źródłowego Postgres.
W trakcie kursu zostaną poruszone takie tematy jak: architekura Postgresa, projektowanie i rozwijanie aplikacji z Postgres, zawiłości JDBC i maperów objektowo-relacyjnych, rozwiązywanie problemów i przeprowadzenie tuningu wydajnościowy zapytań Postgres i jak pisanie backendowego serwera w Javie i PL/pgSQL.

Ważne informacje

3600 PLN + Vat
3 dni
Tel.: 22 213 95 71
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. PostgreSQL Introduction
 2. Source Code & Installation
 3. Transactions
 4. PostgreSQL Connectors & Extensions
 5. PSQL
 6. Creating & Managing Database
 7. pgAdmin III
 8. SQL Primer
 9. SQL Function
 10. Large Objects
 11. Procedural Languages
 12. SQL Tuning

top