Szkolenia PuppetSzkolenia Puppet Enterprise w doskonały sposób przygotowują do automatyzacji procesów zarządzania konfiguracją w środowiskach IT. Umożliwiają administratorom systemów rozpoczęcie pracy z automatyzacją powtarzalnych czynności i zadań, szybkiego wdrażania krytycznych aplikacji i aktywnego śledzenia zmian w zarządzanej infrastrukturze.

W naszej ofercie posiadamy autoryzowane szkolenia Puppet oparte na najnowszej wersji ekosystemu oprogramowania Puppet (w tym Puppet Enterprise) zawierającego nowe ciekawe funkcjonalności.

Najważniejsze nowości w systemie Puppet 6:

  • Wsparcie pracy bez agentowej (Bolt i Puppet Enterprise).
  • Ekosystem Puppeta został wzbogacony o moduł Discovery, który może pełnić rolę centralnej inwentaryzacji zasobów obliczeniowych w organizacji (CMDB).
  • Automatyczna instalacja nowych serwerów, provisioning oparty na serwerach fizycznych oraz wspierający szereg rozwiązań typu cloud.
  • Komponent Continous Delivery pozwalający definiować procesy wdrożenia zgodnie z najlepszymi praktykami znanymi z systemów klasy CI/CD.
  • Komponenty agenta są teraz dostarczane w formie pakietu OIA (all-in-one), łączącego niezbędne środowisko uruchomieniowe i instancję języka Ruby niezależną od wersji zainstalowanej w systemie operacyjnym.
  • Nowe API zasobów, nowy komponent CA, Hiera 5 pozwala na definiowanie niezależnych hierarchii danych w różnych środowiskach, a środowisko Puppet Development Kit (PDK) pozwala w wydajny sposób tworzyć i testować niezbędne dla nas moduły.
top