Szkolenia PuppetSzkolenia Puppet Enterprise w doskonały sposób przygotowują do automatyzacji procesów zarządzania konfiguracją w środowiskach IT. Umożliwiają administratorom systemów rozpoczęcie pracy z automatyzacją powtarzalnych czynności i zadań, szybkiego wdrażania krytycznych aplikacji i aktywnego śledzenia zmian w zarządzanej infrastrukturze.

W naszej ofercie zaktualizowane szkolenia Puppet. Oferta szkoleniowa opiera się na najnowszej wersji Puppet Enterprise, zawierającej nowe ciekawe funkcjonalności.

Najważniejsze zmiany w Puppet:
  • Odświeżono interfejs konsoli administracyjnej, w którym pojawiła się interaktywna mapą powiązań pomiędzy zasobami. Mapę można powiększać, śledząc zależności oraz na żywo je wyszukiwać.
  • Lista podłączonych węzłów stała się w pełni interaktywna, bo wprowadzono funkcję filtrowania bazującą na charakterystykach serwerów (faktach) z pełną obsługą wyrażeń regularnych.
  • Komponent agenta jest teraz dostarczany w formie pakietu OIA (all-in-one) łączącego niezbędne środowisko uruchomieniowe i instancję języka Ruby niezależną od wersji zainstalowanej w systemie operacyjnym.
  • Serwer opiera się o najnowszą wersję specyfikacji języka DSL, co niesie długo wyczekiwane cechy pozwalające na jeszcze elastyczniejsze definiowanie zasobów infrastruktury w postaci kodu, takie jak możliwość iteracji, przejrzyste definiowanie kolejności umieszczania zasobów w katalogu oraz weryfikacja danych poprzez ich typowanie (struktury danych mogą być proste jak tablice, czy „enum” lub złożone, jak „hash”).
  • Wsparcie dla Cloudu zostało rozszerzone o VMware vSphere i Citrix NetScaler.
  • Materiały szkoleniowe zostały uzupełnione i ujednolicone stylistycznie, a dzięki opiniom społeczności studentów i instruktorów wyeliminowano możliwe niejasności i niejednoznaczności.
top