PUP01 – Puppet Fundamentals

Wyniku odbycia szkolenia PUP01 – Puppet Fundamentals, uczestnik nabędzie umiejętność wykorzystania oprogramowania Puppet w celu zarządzania konfiguracją i automatyzacji zadań administracyjnych w infrastrukturze informatycznej.

Ważne informacje

6000 PLN netto + Vat
3 dni
Tel.
Warszawa

Wymagania:

Docelowi odbiorcy szkolenia to zarówno pracownicy firm wykorzystujący oprogramowanie Puppet do zarządzania infrastrukturą IT jak i doświadczeni administratorzy pragnący wdrożyć oprogramowanie Puppet w swojej organizacji.
Materiał szkolenia rozłożony jest na 3 dni szkoleniowe w równych częściach pomiędzy aspekty teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne związane z poruszanymi tematami.

PUP01 – Puppet Fundamentals

Szkolenie Puppet Fundamentals obejmuje omówienie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania infrastrukturą IT z wykorzystaniem Puppet Enterprise ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. The fundamental component roles that make up Puppet Enterprise (and Puppet Open Source).
 2. The core concepts for the Puppet DSL, including:
  • Modules and Classes
  • Classification
  • Resources
  • Relationships
  • Language Constructs
 3. Separating logic from presentation by using Templates.
 4. Modeling repeatable portions of your configuration by using Defined Resource
 5. Building a foundation for building more complex configurations by using Advanced Classes:
  • Parameterized Classes
  • Introduction to Inheritance
  • Introduction to Data Separation using Hiera
  • Revisiting Classification using parameterized classes & ADB
 6. An introduction to using modules from the Puppet Forge and Supported Modules.
 7. A brief introduction to the Roles and Profiles design pattern.
Proszę określić parametry dotyczące szkolenia (opcjonalnie)
Sugerowany termin: Lokalizacja: Ilość osób: Język szkolenia:

Proszę podać dane personalne:
Imię: Nazwisko:
Adres email: Telefon:
Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
top